Kiadványaink

Kiadványaink 2013

 

Dr. Szabó Tibor

Szabó Tibor: A tüzér tisztképzés a rendszerváltástól napjainkig, HONVÉDSÉGI SZEMLE 141:(6) pp. 58-68. (2013)

Dr. Szabó Tibor: A tüzérségi tűzeszközök és lőszerek fejlesztési eredményei napjainkban (elektronikus jegyzet a Hadtudományi Doktori Iskola hallgatói részére, 2013.)

Készült a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 „Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban” projekt támogatásával

 

Dr. Furján Attila

Furján Attila:  Les capacités et les possibilités d'application du sous-système fonctionnel interarmes du système de commandement informatique, HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2013:(3) pp. 39-54. (2013)

Furján Attila:  Hungarian Tactical Operational Command and Control Information System: (Magyar fejlesztésű Harcászati -Hadműveleti Vezetési és Irányítási Rendszer), HADTUDOMÁNYI SZEMLE 6:(1) pp. 10-20. (2013)

Furján Attila:  DIE MÖGLICHKEIT DES MARSCHES DER ARTILLERIEINHEITEN UND DIE MÖGLICHKEITEN DER MARSCHPLANUNG MIT GEOINFORMATIONSSYSTEMEN UNTERSCHTÜTZTEN EDV MARSCHLPANUNG UND FÜHRUNG, HADTUDOMÁNYI SZEMLE 2013:(2) pp. 1-23. (2013)

Furján Attila:  Capabilities and application possibilities of the intelligence functional sub-system of „HUTOPCCIS” computer-aided command system operating on a geospatial information systems basis, ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY SCIENCE 1:(12) Paper 30. (2013)

Furján Attila:  A tüzérség harci alkalmazásának sajátosságai erdős-hegyes terepen és lakott településeken valamint a tábori tüzérség harci kiszolgáló támogatása, SEREG SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA 2013:(4) Paper 31. (2013)

Furján Attila:  A „HUTOPCCIS” (Hungarian Tactical Operational Command and Control Information System – Magyar Harcászati Hadműveleti Vezetési és Irányítási Információs Rendszer): SZÁMÍTÓGÉPES VEZETÉSI RENDSZER KÉPESSÉGE ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI, SEREG SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG FOLYÓIRATA 2013:(3) pp. 1-19. (2013)