Oktatásbiztosító csoport

Az Oktatásbiztosító csoport munkatársainak feladata, az Intézetnél folyó oktatásszervezési, oktatás-adminisztrációs és informatikai szolgáltatói feladatok ellátása. Feladatuk a gyakorlati foglalkozások megszervezésének és előkészítésének támogatása, az oktatástechnikai eszközök állapotának figyelemmel kísérése és alkalmazhatóságuk biztosítása. Tevékenységükkel elősegítik az Intézetigazgató és a Tanszékvezetők adminisztratív jellegű munkáját. Részt vesznek az Intézet által szervezett rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, az anyagfelelősi funkcióhoz kapcsolódó feladatok ellátásában. Vezetik az Intézet kezelésében lévő helyiségek igénybevételének nyilvántartását, a szükséges oktatás-technológiai eszközök biztosítását.

 

Munkatársak

 

  Gajdács-Balogh Ilona, intézeti előadó

  Önéletrajz

 

 

 

 

 

  Jámbor Krisztián informatikus

 

 

 

 

 

 

  Joó Béla technikus, főmunkatárs