Harckocsizó Szakcsoport

Harckocsizó szakcsoport:

Munkatársak: Tóth András őrnagy, Gali Gyula törzszáslós

  • A BSc képzésben résztvevő honvéd tisztjelöltek harckocsizó szakmai oktatása, képzése;

  • Más szakok hallgatóinak harckocsizó szakismertek oktatása;

  • Szakirányú gyakorlati foglakozások, felkészítések előkészítése, levezetése;

  • Harckocsizó lövészeti felkészítések, lőgyakorlatok, robbantási foglakozások, speciális szakmai tudást igénylő terepfoglalkozások előkészítése, levezetése;

  • Az oktatási, képzési szinthez csatlakozó szimulációs berendezések működtetése;

  • A képzéshez tartozó szakmai gyakorlatok, kihelyezések előkészítése és levezetése;

  • A HM és MH által megrendelt tanfolyamok előkészítésében, végrehajtásában való részvétel a szaktárgyak oktatásával.