Lővész Szakcsoport

Munkatársak: Zentai Károly őrnagy, Nemes Antal őrnagy, Szarka Attila százados, Orsós Tibor őrnagy, Haáz Áron százados, Kocsi János Gyula főhadnagy, Takács Márk György főhadnagy

  • A BSc képzésben résztvevő honvéd tisztjelöltek lövész szakmai oktatása, képzése;

  • Más szakok hallgatóinak lövész szakismertek oktatása;

  • Szakirányú gyakorlati foglakozások, felkészítések előkészítése, levezetése;

  • Lövészeti felkészítések, lőgyakorlatok, robbantási foglakozások, speciális szakmai tudást igénylő terepfoglalkozások előkészítése, levezetése;

  • Az oktatási, képzési szinthez csatlakozó szimulációs berendezések működtetése;

  • A képzéshez tartozó szakmai gyakorlatok, kihelyezések előkészítése és levezetése;

  • A HM és MH által megrendelt tanfolyamok előkészítésében, végrehajtásában való részvétel a szaktárgyak oktatásával.