Szárazföldi Hadműveleti-harcászati Szakcsoport

Munkatársak: Dr. Komjáthy Lajos József alezredes, Téglási József alezredes, Magyar István alezredes, Vukics Ferenc alezredes, Fazekas Ferenc őrnagy, Dr. Jobbágy Zoltán ezredes

  • Az oktatási portfoliónak megfelelően az egyetemi képzésben lévő katonai vezetők számára a szárazföldi műveletek szakmai ismereteinek oktatása.

  • Alegység szintű szárazföldi harcászatelméleti-, és gyakorlati ismeretek oktatása.

  • Más szakokon tanulók számára szárazföldi harcászat, hadművelet elméleti ismeret oktatása.

  • A BSc képzésben részt vevő honvéd tisztjelöltek lövész szakmai oktatása, képzése;

  • Más szakok hallgatóinak lövész szakismeretek oktatása;

  • Szakirányú gyakorlati foglakozások, felkészítések előkészítése, levezetése;

  • Lövészeti felkészítések, lőgyakorlatok, robbantási foglakozások, speciális szakmai tudást igénylő terepfoglalkozások előkészítése, levezetése;

  • Az oktatási, képzési szinthez csatlakozó szimulációs berendezések működtetése;

  • A HM és MH által megrendelt tanfolyamok előkészítésében, végrehajtásában való részvétel a szaktárgyak oktatásával;

  • Az oktatási, képzési szinthez csatlakozó szimulációs berendezések működtetése, illetve azok kezelésének oktatása.