Szárazföldi Hadműveleti és Lövész Harcászati Szakcsoport

Szakcsoportvezető: Bakos Csaba Attila alezredes, egyetemi tanársegéd

Munkatársak: Dr. Boldizsár G., Dr. habil. Jobbágy Z., Dr. habil. Horváth T., Komjáthy L., Haáz Á.