NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Általános információk

Tanulmányi Osztály

 

Rendeltetése:

 • kari oktatási és tanulmányi dokumentációs és statisztikai feladatok végzése;
 • a kari tanulmányi informatikai rendszer működtetése, a Központi Tanulmányi Hivatal részére történő adatszolgáltatás.

 

 Feladatai:

      1) A hallgatók tanulmányi ügyeinek intézése.

      2) Az Nftv. rendelkezéseinek megfelelő és az Nftv. 3. mellékletében szabályozott adattartalmú  adatkezelés.

      3) A tanulmányi informatikai nyilvántartás feladatainak ellátása.

 

Ezen belül a Tanulmányi Osztály végzi:

 • a tanulmányi nyilvántartást és működteti az ügyfélszolgálatot;
 • a hallgatók kérelmeinek, tanulmányi ügyeinek intézését;
 • diákigazolvány ügyintézést;
 • diákhitel ügyintézést;
 • az oktatással és a képzéssel kapcsolatos alapdokumentumok kezelését;
 • a félévi tanulmányi tervezés feladatait;
 • a képzés eredményes végrehajtásához szükséges szervezési és koordináló tevékenység biztosítását;
 • oklevél, oklevélmelléklet készítését és kiadását;
 • a NEPTUN kari adminisztrátori feladatok ellátását;
 • kari oktatási és tanulmányi dokumentációs és statisztikai feladatok ellátását;
 • a felvételi eljárás feladatainak végrehajtását;
 • az egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Felvételi Szabályzat és más oktatást, tanulmányi munkát érintő szabályzatok kidolgozásában való együttműködést;
 • a hallgatók személyes adatainak a jogszabályi keretek között történő kezelését.