NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Tisztelt Érdeklődő!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem idén hetedik alkalommal indítja el a „Radikalizmus és vallási szélsőségesség” szakirányú továbbképzési szakot. A képzés indítását az elmúlt években megerősödő szélsőséges vallási mozgalmak, a keresztény közösségek fenyegetettsége, illetve a vallási közösségek és az állami hatóságok fokozott együttműködése tette indokolttá.

Átfogó képet nyújtunk arról, hogy a vallás milyen hatással bír a társadalomra, különösen a válságövezetekre, illetve a migráció következtében miként változik Európa vallási, etnikai összetétele, és ez milyen biztonsági kihívásokat generál. Célunk az állami és az egyházi szervezetek minél szélesebb körben való megszólítása annak érdekében, hogy az érintettek között szorosabb együttműködés alakulhasson ki. Célkitűzésünk a hallgatók újabb ismeretekkel való gazdagítása, a feladatok végrehajtásához pedig a gyakorlatban alkalmazható hasznos szempontokat fogalmazunk meg (állami és egyházi szervezetek felépítésének, jogkörének, kapacitásának bemutatása, vallási irányzatok, elemzés-értékelési technikák ismertetése stb.).

A képzést, amely egyedülállóan kapcsolja össze a vallás teológiai, biztonsági, nemzetbiztonsági és jogi szempontjait, az Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara gondozza, bevonva az egyes területek szakembereit, kutatóit.

Részvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett oklevél. Azok részére, akik a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek állományába tartoznak, a felvétel további feltétele a szolgálati hely illetékes vezetőjének, illetve az állományilletékes parancsnokának engedélye. Egyházi személyeknél a képzés megkezdéséhez saját egyházi elöljárójának engedélye szükséges.

Megszerezhető szakképzettség neve: radikalizmus és vallási szélsőségességek szaktanácsadó

Képzési idő: 2 félév

Munkarend: levelező

Finanszírozási forma: önköltséges (250 ezer forint/félév)

Képzés kezdete: 2024. szeptember 1. (Az összevonásokat kéthetente péntek délutánonként és szombati napokon tartjuk.)

Jelentkezési határidő: 2024. július 15.

Jelentkezés módja: A kitöltött jelentkezési laphoz kérjük csatolni a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolatát, maximum 2 oldalas motivációs levelet (A4-es formátum, Times New Roman 12), továbbá –amennyiben szükséges - a szolgálati hely illetékes vezetőjének, vagy az egyházi elöljáró engedélyét.

Jelentkezési lap

A dokumentumokat a hhk.felveteli@uni-nke.hu címre kérjük megküldeni.

 

Tisztelettel:

Dr. Ujházi Lóránd s. k.

szakfelelős