NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Tanfolyamok

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar a honvédelmi miniszter által jóváhagyott, az adott tanévre vonatkozó Központi hazai beiskolázási tervben rögzített:

·         statikus (hadműveleti, harcászati-törzstiszti, Katonai végzettséggel nem rendelkezők tiszti alaptanfolyama);

·         szakmai át- és továbbképző, idegen nyelvi és magyar, mint idegen nyelv, továbbá ECDL

tanfolyamokat hajtja végre.

A tanfolyamokon történő részvétel beiskolázás alapján, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség állománya részére biztosított.

 

Kimutatás a tanfolyamok hallgatói létszámáról (2012-2022)

Tanév

Szemeszter

Tanfolyamok száma

Létszám

2012 – 2013

I.

55

950

II.

53

744

2013 – 2014

I.

53

610

II.

58

654

2014 – 2015

I.

60

700

II.

53

785

2015 – 2016

I.

42

413

II.

60

646

2016 – 2017

I.

29

326

II.

59

689

2017 – 2018

I.

34

783

II.

32

457

2018 – 2019

I.

30

478

II.

43

719

2019 – 2020

I.

32

589

II.

22

406

2020 – 2021

I.

31

686

II.

21

466

2021 – 2022

I.

34

511

II.

43

821

Mindösszesen:

844

12433