NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Köszöntő

Tisztelt érdeklődők, kedves leendő hallgatóink!

 Az Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus (a továbbiakban: ISZL) tanárai nevében szeretnénk röviden tájékoztatni Önöket központunkban folyó munkáról és a Lektorátus nyújtotta lehetőségekről. A nyelvi felvételi követelményeket a felvételi tájékoztatóban mindenki elolvashatja, ezért azokat most nem fogjuk részletezni.

Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy 21. században, Magyarország NATO és EU csatlakozását követően idegen nyelvek ismerete nélkül már szinte lehetetlen boldogulni az életben. Felsőoktatási intézményben diplomát szerezni csak legalább egy idegen nyelvből tett minimum középfokú nyelvvizsga letétele után lehetséges, így minden egyetemi és főiskolai hallgató számára elengedhetetlenül szükséges a nyelvtanulás. Az NKE rendkívül nagy hangsúlyt fektet a nyelvoktatásra, melynek letéteményese a HHK ISZL, ahol 22 kiválóan felkészült és a nyelvoktatás ügye iránt elhivatott nyelvtanár vesz részt az egyetemi hallgatók, valamint az ISZL-on indított különböző nyelvtanfolyamokon tanuló magyar és külföldi tisztek nyelvi képzésében. A 2019-2020-as tanévtől 240 órát biztosít a kar a tisztképzésben részt vevő hallgatóknak a nyelvi követelmények teljesítésére, kötelező órarendi keretek között és az egyetem vezetői, illetve az ISZL tanárai folyamatosan figyelemmel kísérik az egyes hallgatók nyelvi előmenetelét, és igyekeznek megteremteni a követelményszint elérésének valamennyi feltételét. Az első és egyben legfontosabb feltétel a jól felkészült nyelvtanár, a második a megfelelő tankönyv, illetve tananyag, a harmadik a megfelelő tantermek, illetve nyelvi laborok megléte, valamint egy jól felszerelt, gazdag nyelvkönyv- és szótárkínálatot biztosító könyvtár. Ezek a feltételek mind adottak, csak tudni kell élni velük. Ahhoz, hogy a meglévő lehetőségek ne maradjanak kihasználatlanul, szükség van a negyedik, de vitathatatlanul egyik legfontosabb feltételre, a tanulni vágyó, érdeklődő, szorgalmas, időt és fáradságot nem kímélő hallgatóra, aki nem csak a kötelező vizsgát szeretné letenni, hanem minél magasabb szintű nyelvtudásra törekszik, és a kötelező szinten túl is szeretné elsajátítani a nyelvet. A HHK az angol nyelv elsajátítását teszi kötelezővé a leendő tisztek számára, hiszen a NATO munkanyelve elsősorban az angol, és Magyarország NATO műveletekben való aktív szerepvállalása révén folyamatosan szükség van az angol nyelvet magas szinten beszélő tisztekre. Természetesen más idegen nyelvek tanulására is van lehetőség tanfolyami keretek között (francia és német), megfelelő létszámú érdeklődő esetén. Tanáraink nem csak az általános angol nyelv, hanem a katonai szaknyelv tanítására is kiválóan fel vannak készülve, így biztosítani tudják a hallgatók számára a nyelvi készségek magas szintű elsajátítását és a STANAG 2-es, középfoknak megfelelő szinten túl a STANAG 3-as, felsőfokú szint elérését is.

Nyelvképzés a BSc szakokon

A tisztképzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatók számára bemeneti követelmény az államilag elismert B2 szintű (középfokú) komplex nyelvvizsga angol nyelvből. A diplomaszerzés feltétele pedig a B2 szintnek (középfokúnak) megfelelő komplex katonai szakmai STANAG 2222 angol nyelvvizsga. Ennek eléréséhez a hallgatók a következő órakeretben tanulják a nyelvet: négy szemeszteren keresztül, szemeszterenként 60/60/60/60 órában, összesen 240 órában tanulják a nyelvet.

Dr. Kiss Gabriella

lektorátusvezető