NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Tájékoztató a szakmai gyakorlat rendszeréről

A szakmai gyakorlat az adott szakhoz tartozó képzési és kimeneti követelmény által előírt gyakorlati felkészítés. A szakmai gyakorlat célja, hogy a megszerzett elméleti tudást a gyakorlatban is alkalmazni lehessen, a hallgatók betekintést nyerjenek a közigazgatás világába, a mindennapi munkafolyamatokba. A szakmai gyakorlat minden hallgató számára kötelező, és teljesítése az abszolutórium (végbizonyítvány) feltétele.