Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia eredményhirdetés

A mai napon tartották a 2017/2018-as tanév tavaszi félévében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának eredményhirdetését. Az ITDK-n induló hallgatók öt szekcióban mérhették össze tudásukat. Az elismerő okleveleket Dr. Németh András őrnagy, az NKE Egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke adta át a hallgatóknak, emellett támogatói tárgyjutalmak és elismerések átadása is megtörtént.

Informatika és robotika tagozatban első helyezést ért el Szmolnik Laura honvédtisztjelölt; második Csikos Christopher József honvédtisztjelölt, harmadik helyezett pedig Dékány Gábor honvédtisztjelölt lett.

A Katasztrófavédelem tagozatban az első helyezett Licskai Katalin, a második Kempelen Domonkos, a harmadik pedig Kersák József lett.

A Légierő, légvédelem tagozatban az első helyezett Pápics Patrik honvédtisztjelölt, a második Papp Zsófia honvédtisztjelölt, a harmadik pedig Tóth Bálint honvédtisztjelölt és Sárai Róbert százados lett.

Logisztika tagozatban első helyezést Schneider Dorottya honvédtisztjelölt ért el; a második Birtalan-Balázs Beáta honvédtisztjelölt, a harmadik pedig Kerényi Levente lett.

Nemzetbiztonsági és terrorizmus tagozatban az első helyezett Fodor Dóra, a második Kovács Márk Károly, a harmadik pedig Nagy Bianka lett.

Prof. Padányi József mk. vezérőrnagy, az NKE tudományos rektorhelyettese különdíjat adományozott Informatika és robotika tagozatban Czető Bálint és Filip Dominik honvédtisztjelöltek részére; Légierő, légvédelem tagozatban Csató Péter honvédtisztjelölt részére; Logisztika tagozatban Lázár Jeromos Szilárd honvédtisztjelölt részére, valamint Nemzetbiztonsági és terrorizmus tagozatban Kovács Anna Dóra részére.

Sáfár Albert dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, Légierő Haderőnem főnöke, parancsnok helyettes különdíjat adományozott Légierő, légvédelem tagozatban Sonnewend Gyula honvédtisztjelölt részére.

Pohl Árpád ezredes, az NKE HHK dékánja különdíjat adományozott Logisztika tagozatban Schneider Dorottya honvédtisztjelölt részére.

Prof. Dr. Ványa László ezredes, a HHK Katonai Üzemeltető Intézet igazgatója különdíjat adományozott Informatika és robotika tagozatban Pothárn Ágnes honvédtisztjelölt részére.

Dr. habil Resperger István ezredes, a Nemzetbiztonsági Intézet igazgatója különdíjat adományozott Nemzetbiztonsági és terrorizmus tagozatban Csernus Kristóf részére.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a katasztrófavédelmi felsőoktatás területén kiemelkedő tudományos munkát végző hallgatók és konzulenseik elismerésére elismerő oklevelet adományozott Barnai Máté részére a Katasztrófavédelmi tagozatban nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, főigazgatói elismerő oklevelet adományozott Dr. habil Vass Gyula tűzoltó ezredes és Varga Béla tűzoltó ezredes részére konzulensi tevékenységükért.

Elismerő oklevelet és könyvutalványt adományozott Licskai Katalin részére a Katasztrófavédelem tagozatban nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, főigazgatói elismerő oklevelet adományozott Dr. habil Kátai-Urbán Lajos tűzoltó ezredes részére konzulensi tevékenységéért; Jákli Péter részére a Katasztrófavédelem tagozatban nyújtott kiemelkedő tevékenységéért főigazgatói elismerő oklevelet adományozott Rácz Sándor tűzoltó őrnagy és Somogyi Gábor tűzoltó őrnagy részére konzulensi tevékenységükért, valamint Kozsil Bence részére a Logisztika tagozatban nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, főigazgatói elismerő oklevelet adományozott Horváth Hermina tű. őrnagy részére konzulensi tevékenységéért.

Csala Attila, a MOL Nyrt. FF és EBK igazgatója a Katasztrófavédelem tagozatban kiemelkedő tudományos munkát végző hallgatók elismerésére oklevelet és könyvutalványt adományozott Hózer Benjámin részére a Katasztrófavédelem tagozatban nyújtott kiemelkedő tevékenységéért és Márton Károly részére a Katasztrófavédelem tagozatban nyújtott kiemelkedő tevékenységéért.

Dr. Sárosi György, a Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda ügyvezető igazgatója a Katasztrófavédelem és a Logisztika tagozatban kiemelkedő tudományos munkát végző hallgatók elismerésére ajándéktárgyat adományozott Licskai Katalin részére a Katasztrófavédelem tagozatban nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, valamint Kozsil Bence részére a Logisztika tagozatban nyújtott kiemelkedő tevékenységéért.

Zsitnyányi Attila, a Gamma Műszaki Zrt. vezérigazgatója a Katasztrófavédelem tagozatban kiemelkedő tudományos munkát végző hallgatók elismerésére oklevelet és könyvutalványt adományozott Kempelen Domonkos és Valek Levente részére a Katasztrófavédelem tagozatban nyújtott kiemelkedő tevékenységéért.

Dr. habil Endrődi István tűzoltó ezredes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke a Katasztrófavédelem tagozatban kiemelkedő tudományos munkát végző hallgatók elismerésére oklevelet és könyvutalványt adományozott Kersák József tűzoltó főhadnagy részére a Katasztrófavédelem tagozatban nyújtott kiemelkedő tevékenységéért.

 

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes

eredmények