Miniszteri konzultáció

Június 22-én Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter konzultációra fogadta a Hadtudományi Doktori Iskola (HDI) két doktoranduszát. Mindkét diák támogatást kért a minisztertől, aki korábban szintén a HDI PhD hallgatója volt, jelenleg pedig az NKE címzetes egyetemi tanára.

Kliszek Noémi másodéves doktorandusz a katonaszentek kultuszának hatásait vizsgálja a Magyar Honvédségben (MH) és a külföldi haderőkben. A szakirodalmi feldolgozás után kutatást szeretne végezni az MH-ban, amihez hivatalos engedélyre van szüksége. A miniszter javasolta a diáknak a tábori lelkészi szolgálatokkal való kapcsolatfelvételt, illetve a missziókban történt krízishelyzetek feldolgozásának tanulmányozását. Dr. Benkő Tibor ígéretet tett arra, hogy engedélyezni fogja a kutatásokat az MH és a HM szervezeteinél.

Varró Virág elsőéves doktorandusz a kultúracentrikus konfliktuskezelés problémakörét vizsgálja Afganisztánban, amihez szintén HM segítségre van szüksége. A téma feldolgozását erősítené, ha lehetőséget kapna kiutazásra és személyes tapasztalatcserére a közép-ázsiai országban. A miniszter elmondta, hogy a korábbi időszakban (amikor még az MH tartományi újjáépítési csoportot működtetett Afganisztánban) a magyar katonáknak közvetlen kapcsolata volt a polgári lakossággal, azonban az új misszióban megváltoztak a feladatok, és már csak limitált tapasztalatszerzésre van lehetőség. Ettől függetlenül fontosnak tartja a közvetlen élményszerzést, amelyben a HM segíteni fogja a doktoranduszt. Javasolta még Varró 

Virágnak a szoros együttműködést az MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központtal (MH CKELMK).

A miniszteri vizit egy újabb megnyilvánulása annak a pozitívan változó HM/MH szakpolitikának, hogy a tárca és a honvédség gyakorlatban is segítse a doktori felkészítést. Ma már az MH Béketámogató Kiképző Központ (MH BTKK) rendszeresen fogad külföldi doktoranduszokat az ENSZ nemzetközi katonai megfigyelői tanfolyamra (legutóbb májusban, a XXXV. IMOC felkészítésen), illetve az MH CKELMK is lehetőséget ad nemzetközi civil-katonai gyakorlaton való részvételre. E gyakorlati képzési formák elsősorban azon civil PhD diákoknak hasznosak, akik a konfliktus- és válságkezelés, illetve a békefenntartás kérdéseivel foglalkoznak.

A miniszteri konzultáción részt vett Prof. Dr. Szenes Zoltán, a HDI biztonsági tanulmányok kutatási terület vezetője,a HDI törzstagja.


Címkék: Főoldali hír 2018