Átvették oklevelüket a végzős honvédtisztjelöltek

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 42 hallgatója vehette át diplomáját a hétvégén rendezett oklevélátadó ünnepségen. A honvédtisztjelölteket az augusztus 20-i állami ünnepen avatják majd tisztté. Ez volt az első olyan alkalom, amikor a végzett honvédtisztjelöltek hosszú idő után újra a magyar honvédtisztképzés bölcsőjében, az egykori Ludovika Akadémia épületében kapták meg oklevelüket, váll-szalagukat és avatási szablyájukat.

A Ludovika Főépület Szent László kápolnájában rendezett ünnepségen a katonai vezetői alapképzési szakról 17, a katonai üzemeltetés alapképzési szakról 14, míg a katonai logisztika alapképzési szakról 11 hallgató vehette át a végzettséget igazoló oklevelet. Ünnepi beszédében az egyetem rektora emlékeztettet rá, hogy a Ludovika Akadémia alapításáról rendelkező 1808. évi VII. törvénycikknek a mai napig is érvényes üzenete és követelménye van: „a honvédtiszti végzettséggel rendelkezőknek az ősi alkotmányért, az ország szabadságáért harcoljanak és ebben a tudásukat minél nagyobb erővel használják”. Prof. Dr. Patyi András elmondta, hogy a Ludovika Akadémia volt az első magyar katonatisztképző intézmény és hosszú idők után újra ebben az épületben vehetik át a honvédtisztjelöltek a végzettségüket igazoló oklevelet, váll-szalagot és avatási szablyát. „Életem egyik ajándéka, hogy rektorként ezt még megélhettem”- fogalmazott Patyi András, aki szólt Szent István király államalapító tevékenységének jelentőségéről is. „Az egész világ számára példát mutatott arra, hogy miként lehet a szakrális és a földi hatalmat egységben kezelve országot alapítani és irányítani”- tette hozzá a rektor. Patyi András a végzettek felé fordulva elmondta, hogy „legyenek országunk védőfalai, hűséges és erős védelmezői Magyarország alkotmányának, az alkotmányos rendnek és a békének”. 

Szabó István ünnepi beszédében elmondta, hogy az eddiginél is nagyobb kihívás vár majd a most végzett honvédtisztjelöltekre. A Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára szerint az elmúlt években megszerzett elméleti és gyakorlati tudás jó alapot ad arra, hogy a honvédtisztjelöltek hamarosan megkapva első tiszti beosztásukat, eredményesen szolgáljanak. Szabó István azt kérte a végzettektől, hogy katonai vezetőként legyenek követelménytámasztók, de gondoskodók is. „Egyetlen katonai szervezet sem tud eredményes lenni, ha nincs megfelelő összhang a vezetői és a beosztott állomány között” – fogalmazott az államtitkár, aki szólt a Zrínyi 2020 honvédelmi és haderőfejlesztési programról is, amelyben nagy szerep vár a most végzettekre is.

Válaszbeszédében Kopschitz Kristóf Péter honvédtisztjelölt megköszönte azt a segítséget, amelyet parancsnokaiktól, tanáraiktól, oktatóiktól kaptak az elmúlt években. „Számtalan olyan élményben volt részünk, amit más fiatal nem igazán érthet meg és várhatóan nem is tapasztal majd meg”- fogalmazott a végzős hallgató, aki szerint nem egy lehetetlen küldetést teljesítettek az elmúlt években, de nem is keveset tettek le az asztalra. „Nyomot hagytunk a zászlóalj történelmében”- fogalmazott Kopschitz Kristóf Péter.

Az oklevélátadó ünnepségen kinevezések és elismerések átadására is sor került. Elhangzott, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke dandártábornokká nevezte ki Pohl Árpád ezredest, dékánt. Szabó István honvédelmi államtitkár a Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozatát adta át Prof. Dr. Patyi András rektornak. Korom Ferenc altábornagy, Honvéd Vezérkar főnök „Kiváló Tanulmányokért” kitüntető címet adott át a tanulmányaikat kiváló eredménnyel befejező honvédtisztjelölteknek: Kocka Szabolcsnak, Mozsár Gergelynek és Pető Dávidnak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa Egyetemért Emlékérmet adományozott Bozó Tibor dandártábornoknak, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia parancsnokának. Az elismerést Patyi András rektor adta át. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar „jó tanulója, jó sportolója” címet Kopschitz Kristóf Péter honvédtisztjelölt érdemelte ki. Kiemelkedő nevelői és oktatói tevékenységéért Ludovika Gyűrűt vehetett át az ünnepségen Prof. Dr. Ványa László ezredes, a HHK Katonai Üzemeltető Intézet igazgatója, az Elektronikai Hadviselés Tanszék vezetője. Kiemelkedő tanulmányi eredményéért és példás magatartásáért szintén Ludovika Gyűrű elismerésben részesültek Schneider Dorottya és Kocka Szabolcs honvédtisztjelöltek. Az Egyetemi Szakmai Ösztöndíjat Pápics Patrik, a Pro Juventute díjat Soós Mihály János, az Egyetemi Közösségi Díjat pedig Birtalan-Balázs Beáta honvédtisztjelölt vehette át Kosztrihán Dávidtól, az EHÖK elnökétől.

„Több kerek évfordulóra is emlékezhetünk az idén: 170 éves a magyar honvédség, 100 éves a magyar légierő és 210 éve rendelkezett törvény a Ludovika Akadémia létrehozásáról” – mondta zárszavábanPohl Árpád dandártábornok. Az NKE HHK dékánja szólt arról is, hogy 50 évvel ezelőtt volt az első tisztavatás az 1967-ben létrehozott katonai főiskolákon. Pohl Árpád szerint a mostani oklevélátadó ünnepség felemelő sajátossága, hogy az alapképzést sikeresen teljesítő honvédtisztjelöltek először vehették át az oklevelüket a magyar tisztképzés bölcsőjében, az egykori Ludovika Akadémia épületében. „A legfontosabb ludovikás erények közé tartozik mai is a hazaszeretet, a hűség és a bátorság”- tette hozzá a dékán, aki elmondta, hogy elsősorban a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Ludovika Zászlóalj közös erőfeszítésének eredménye, hogy a tiszti hivatásra felkészült hallgatókat bocsájthatnak ki az intézményből. Pohl Árpád szerint a honvédtisztjelöltek többnemzeti környezetben fognak szolgálatot teljesíteni, ezért is kell nyitottak lenniük az új ismeretekre. A dékán azt is hozzátette, hogy bármilyen fejlesztések is történnek az ágazatban, a magyar honvédség csak akkor lehet igazán sikeres, ha a katonák vitéz helytállására is számítani lehet.

Az ünnepséget követő fogadáson Korom Ferenc altábornagy tartott pohárköszöntőt. A Honvéd Vezérkar főnöke elmondta, hogy az egyetem biztosította az elméleti tudás megszerzését a honvédtisztjelöltek számára, akik a tiszti fogadalmuk letétele után katonai vezetőkké válnak. „Ez nagy felelősséget jelent majd az Önök számára”- fogalmazott az altábornagy, aki szerint a Magyar Honvédségben számítanak majd a most végzettek tudására és vezetői képességeire is.

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes