Honvédelmi igazgatási tanfolyam kormánytisztviselőknek

A mostani biztonsági kihívások jelenlétében Magyarország fegyveres védelme nagyságrendekkel komplexebbé és aktívabbá vált, amely új dimenziót nyitott a fegyveres testületek és a civil közigazgatás közti mindennapi együttműködésnek. Magyarországnak e kihívásoknak meg kell felelnie, ezért különös jelentőséggel bír azon civilek védelmi, honvédelmi képzése, akik munkájuk során közvetve-közvetlenül védelmi, honvédelmi feladatokkal kerülnek kapcsolatba. Nélkülözhetetlen egy olyan képzés, amelynek célja a honvédelmi igazgatás döntés-előkészítő és szakmai szerveinél beosztásban lévők számára a védelmi, illetve honvédelmi igazgatás átfogó, elméleti és gyakorlati aspektusból történő bemutatása. E továbbképzés ezáltal nélkülözhetetlen a honvédelemben közreműködő szerveknél betöltött minden olyan beosztáshoz, amely részben vagy egészben honvédelmi feladatok végzésével járhat. Ezen célkitűzések megvalósítása érdekében ötödik alkalommal került megrendezésre 2018. október 2. és 4. között a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, Államtudományi és Közigazgatási Karának Vezető- és Továbbképzési Központja, valamint a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztálya közös szervezésében a Honvédelmi igazgatási ismeretek kormánytisztviselőknek című képzés. A képzés a honvédelmi felkészítés területén egyedülálló, hiszen a rendszeres jellegű honvédelmi igazgatási tanfolyamokat eddig csak katonák és honvédségnél dolgozó kormánytisztviselők végeztek.

 

A jelenlegi tanfolyamot Dr. Pohl Árpád dandártábornok, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, valamint Dr. Varga Attila Ferenc ezredes, a HM Védelmi Igazgatási Főosztályának vezetője nyitotta meg. Az első modulban bemutatásra került Magyarország biztonságpolitikai környezete, valamint azok a nemzetközi biztonságpolitikai trendek, amelyek közvetlenül is befolyásolják hazánk biztonságának alakulását és ezáltal az állam honvédelmi feladatait. A második tantárgyblokk oktatása során a hallgatók bevezetést kaptak Magyarország honvédelmének alkotmányos alapjaiba és a védelmi alkotmány rendszerébe, különös figyelmet szentelve a különleges jogrend fogalmának, a magyar jogrendszerben fellelhető különleges jogrendtípusoknak, valamint a különleges jogrendben bevezethető rendkívüli intézkedések rendszerének. A képzés harmadik modulja tartalmazta a szoros értelemben vett védelmi igazgatás kérdéskörét, amelynek oktatása során a hallgatók megismerhették a honvédelmi igazgatás fogalmát, rendeltetését, rendszerét és feladatait, valamint a biztonsági környezet változásainak a védelmi igazgatásra gyakorolt hatását. A tanfolyam negyedik, egyben utolsó modulja a honvédelmi igazgatás egy részterületét, a katonai igazgatás rendszerét mutatta be. Ennek során a hallgatók megismerhették a katonai igazgatás rendszerét, hatósági és hadkiegészítési feladatait. Ismereteket szerezhettek továbbá a katonai igazgatás és a honvédelmi igazgatás viszonyrendszeréről, a katonai igazgatás egyes különleges jogrendi feladatairól és felkészülési intézményeiről, valamint az önkéntes tartalékos rendszerről. Az elméleti képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara Katonai Vezetőképző Intézetének gyakorlati bemutatója követte, amely keretében a beiskolázottak részére két helyszínen bemutatásra kerültek a Magyar Honvédségben rendszeresített és alkalmazott fegyverek.

A beiskolázottak 2018. december 15-ig e-learning vizsgán adnak számot tudásukról.

 

dr. Petruska Ferenc őrnagy


 


Címkék: Főoldali hír 2018