A Felderítő specializáció harcászati zárógyakorlata

2018 decemberében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Felderítő specializáción tanuló honvéd tisztjelöltek téli túlélési feladattal összekötött felderítő harcászati zárógyakorlatot hajtottak végre.

A zárófoglalkozást megelőzte két hét időtartamban különböző alapozó gyakorlati feladatok végrehajtása, amely segített minket felkészülni azokra a kihívásokra, amelyekkel a túlélés során kellett szembesülni.

Hétfőn reggel érkeztünk meg Ócsa bázisra, ahol felkészültünk a felderítési feladatok végrehajtására. Az egyéni harcászati felszerelésünket öt napra történő alkalmazáshoz állítottuk össze. Ekkor került felvételezésre a lőszer, robbanóanyag, a sáncszerszámok, valamint a felderítéshez szükséges speciális eszközök, mint például a Steiner távcső, a Ricoh fényképezőgép és annak tartozékai, az összeköttetést biztosító híradó eszközök és az éjjellátó készülék. A felkészülés zárásaként a negyedéves felderítő honvéd tisztjelöltek jelentették a kapott feladatra vonatkozó elgondolásukat, majd a csoport parancsnoka kiadta a felderítő csoport részére a harcparancsát. Még délelőtt elszállítottak minket Inárcs környékére, ahol megtörtént a „műveleti területen” a csoport rejtett kirakása. A kirakás biztosítva, harcszerűen történt meg. Biztosított menetet hajtottunk végre az ócsai gyakorlótéren kijelölt „működési körletig”. Ott felderítettük, majd elfoglaltuk a földalatti járőrbázist, melynek azonnal elkezdtük az üzemeltetését. A bázison történő berendezkedés után megkezdtük a kapott felderítési feladatok végrehajtását. Rejtett figyelő működtetése mellett, járőrözési feladatokat láttunk el. A felderítő csoport parancsnoka mindig egy negyedéves hallgató volt, aki egy helyettessel rendelkezett. Ők szabták meg a feladatot, tervezték a pihentetés időbeosztását, felügyelték a figyelő és a járőr tevékenységét. Szerda délutánig ugyanazt a járőrbázist üzemeltette a 13 felderítő. Eközben kellett útvonal felderítést, objektum felderítést végezni és a célszemélyek tevékenységét figyelni. Nagy hasznát vettük a korszerű figyelőműszereinknek és a profi fényképezőgépnek. Minden megszerzett információt figyelési naplóba és térképre kellett rögzíteni és a felsőbb parancsnokságnak leadott jelentésekben ismertetni az elmúlt időszakban történteket.

Szerda délután veszélybe került az üzemeltett bázis, ugyanis a „Piréz Szabadság Mozgalom” katonái felfedték a hollétünket, így indokolt lett a működési területünk gyors elhagyása a menekülési folyosón, majd annak egy előre meghatározott koordináta pontjára kellett menetet végrehajtanunk. Mivel az időjárási viszonyok nem tették lehetővé a csapat helikopterrel történő kivonását, az elöljáró parancsnokság új működési körletet határozott meg számunkra, ahol új felderítési feladatokat kellett folytatnunk. A kijelölt területen belül is ki kellett alakítanunk egy földalatti bázist, és a figyelő őrs helyét. Ennek megléte után hasonló feladatok vártak a tisztjelöltekre, mint eddig. Egészen csütörtök estig. Ekkor ugyanis felsőbb szintről kapott információk alapján megfigyelhetőek voltak egy adott koordináta ponton többször is az általunk is keresett célszemélyek. Ebből arra lehetett következtetni, hogy itt szokták lebonyolítani a találkozóikat. Utasítás alapján ezen a helyen kellett megtervezni egy felderítő harccselekményt, amelynek a célszemélyek elfogása és technikai eszközök, iratok megszerzése volt a végső célja. Péntek hajnalban erre sor is került, pár perces intenzív tűzcsapás után felderítő csoportunk sikeresen hajtotta végre a műveletet.

A „halottak” átvizsgálása és azonosítása után, magunkhoz vettük a számunkra fontos anyagokat és elszakadtunk a további ellenséges erők elől és menetet hajtottunk végre a gyülekezési helyként kijelölt járőrbázisra. Ezt követte a bázis felszámolása, elhagyása a nyomaink eltüntetése után, majd gyors, biztosított menetet hajtottunk végre a meghatározott kiemelési pontra, ahol a tanáraink vártak minket és ezzel véget is ért a zárógyakorlat harcászati része.

 

Az MH LZ Ócsai Kiképző Bázisán még egy gyors előzetes értékelést kapott a csoport a végrehajtott feladatról Ezután karbantartottuk a fegyvereinket, rendeztük a felszerelésünket és egy kicsit fáradtan és „túlélőszagúan” elindultunk gépjárművel a NKE HHK Hungária körúti Campusára.

Sokat tanultunk az öt nap alatt: felderítő harcászatból, túlélésből, terepismeretből és legfőképpen bajtársiasságból az egymásrautaltság miatt.

Készítette:      Rostás Erik Gergely htj


Címkék: Főoldali hír 2019