Meghívó

MEGHÍVÓ

 

Társadalom és hadsereg a 19-20. században Magyarországon

 

Időpont:               2019. február 18. 13:00

 

Helyszín:              Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem

                              (Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus 1101 Budapest, Hungária krt. 9.)

      

PROGRAM:

 

12:30-13:00             Regisztráció

13:00-13:15             Köszöntő beszéd: Dr. Pohl Árpád dandártábornok  az NKE HHK dékánja

13:15-16:00             Levezető elnök: Dr. Csikány Tamás ezredes egyetemi tanár, NKE HHK

13:20-13:40             A honvédsereg szervezésének kérdései

                                Dr. Csikány Tamás ezredes egyetemi tanár, NKE HHK

13:40-14:00             Kisháború a Felvidéken 1848-49-ben - harci események, toborzás, hadszervezés a felvidéki hadszíntéren

                               Hajdú András doktorandusz, NKE HHK Hadtudományi Doktori Iskola

14:00-14:20             A honvédkiképzés problematikája 1868 után

                               Németh Balázs egyetemi tanársegéd, NKE HHK

14:20-14:40             Kávészünet

14:40-15:00             A katonai erények megítélése a magyar hadtudományban a hosszú 19. század végén

                               Dr. Boda Mihály egyetemi adjunktus, NKE HHK

15:00-15:20             A mai Dél-Szlovákia csehszlovák megszállása 1919 elején: a békés eszközöktől az erőszakig

                               Dr. habil. Simon Attila tanszékvezető egyetemi docens, Selye János Egyetem

15:40-16:00             Komárom és Érsekújvár a magyar Vörös Hadsereg '19-es harcaiban

                                  Limpár Péter hadtörténész

16:00-17:00             Zárszó      

 

Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi linken szíveskedjen jelezni:

 TÁRSADALOM ÉS HADSEREG

 

A rendezvényről kép-, hang- és videófelvétel készül a Polgári Törvénykönyvben meghatározott nyilvános közéleti szereplésre és tömegfelvételre vonatkozó rendelkezések szerint. A felvételek elkészítésének célja az Egyetem rendezvényeinek megörökítése, valamint a rendezvények megtörténtének igazolása. Az elkészült felvételek az Egyetem honlapján, folyóirataiban és közösségi felületein is közzétételre kerülhetnek. Amennyiben a felvételeken nem kíván szerepelni, kérem, törlési igényét jelezze a felvételt rögzítő kollégánk felé, illetőleg az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjénél. A rendezvényre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztató az Egyetem honlapján elérhető.

 

 

 


Címkék: Főoldali hír 2019