Élménygazdag volt a X. Ludovika Fesztivál

Száznapos ünnepség, katonai helikopter közelről, BTR páncélozott jármű, Jet Fly szimulátor, magasból és műszaki mentési bemutatója – felemelő, színes, élményekkel teli programokkal telt a X. Ludovika Fesztivál, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépület előtti téren rendeztek. Az NKE és az MH Ludovika Zászlóalj által szervezett eseményen felidézték a régi bajtársi hagyományokat, bemutatták a Magyar Honvédség új eszközeit, de az érdeklődők megismerhették a különböző alakulatok munkáját is.

A Ludovika Akadémia létrehozása az 1808. évi VII. törvénycikkhez fűződik, a honvédtiszt-jelöltek ünnepeinek öröksége is innen ered. Koltay András rektor felidézte: az Osztrák-Magyar Monarchia tisztképzőakadémián 1918-ig 1000 és 500 napos ünnepségek voltak. Az 1000 napos ünnepségen a hallgatók tanulmányaik kezdetét, az 500 napos alkalmával a tanulóidőszak közepét ünnepelték. A Ludovika Akadémián 1924-ben elevenítették fel a szokást, a tisztavatást száz nappal megelőzően tartott ünnepség formájában. A Száznapos Ünnepség célja a bajtársi összetartozás szellemének erősítése, valamint a „Ludovikás” hagyományok és szokások ápolása. „A magyar honvédtisztképzésnek akkor is a Ludovika az otthona, ha tisztjelöltek és tanáraik, elöljáróik egyelőre még sokszor távol vannak ezen otthontól. Nekik és az egyetem valamennyi polgárának méltónak kell lenni a nemzet szeretetére és a magyar emberek bizalmára. Ezt csak odaadó tanulással és önzetlen szolgálattal, a nehéz helyzetekben való vitéz helytállással lehet megszolgálni” – fogalmazott Koltay András, aki hozzátette: az egyetem célja, hogy gyökereiket tisztelő, tudásukban elmélyült, emberségükben megkérdőjelezhetetlen polgárokat képezzen.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint a tisztjelölteknek már arra is érdemes gondolni, hogy nemsokára az ország védelmére tesznek esküt, amelyet akár életük árán is teljesítenek, ha kell. A tárcavezető felhívta a figyelmet az egész életen át tartó tanulásra, hiszen ez tehet méltóvá egy katonát arra, hogy tisztességes szolgálatot tudjon a háta mögött. A katonai hivatás embert próbáló feladat, amely nagyszerű családi háttér mellett valósítható meg. Benkő Tibor kiemelte: a végzés előtt álló fiatalok egy olyan történelmi pillanatban kezdik meg tanulmányaikat, amikor a kormány egy ütőképes honvédség létrehozásán munkálkodik, a katonák pedig a legmodernebb technikai eszközöket és felszereléseket kapják meg. „ Mindig csak a legjobbak maradhatnak közöttünk” – fogalmazott Benkő Tibor, majd hozzátette: aki ennek érdekében szolgálja a hazát eredményes lesz és büszke arra, hogy a Magyar Honvédség kötelékében dolgozik. Sári Szabolcs ezredes, a Ludovika Zászlóalj parancsnoka arra hívta fel a 60 végzős tisztjelölt figyelmét, hogy az utolsó lépések következnek számukra az egyetemen: egy „erős hegymenet” csapatgyakorlatokkal, szigorlatokkal és záróvizsgával, hogy elérjék a kitűzött célt.

Az ünnepségen 9 végzős hallgató vehetett át elismerést. A Honvédtisztképző és Hadtudományi Kar dékánjának döntése alapján Bolyai Vándorkardot kapott Fehér Zalán Sándor, a végzős évfolyam rangelsője, a katonai logisztika alapképzési szak, katonai pénzügyi specializáció honvédtiszt-jelöltje. A rangelső hölgynek járó Bolyai dísztőrt Varga Viktória, a katonai logisztika alapképzési szak, katonai közlekedési specializáció végzőse kapta, míg a végzős évfolyam kimagasló teljesítményt elért évfolyam elsőjének járó Ludovika emlékkardot Takács Máté László, a katonai vezetői alapképzési szak, lövész specializáción tanuló hallgatója vehette át. A végzős évfolyam kimagasló teljesítményt elért hölgy hallgatójának a Kossuth dísztőrt adományozza a Kar, idén ezt Solti Diána, a katonai alapképzési szak, vegyvédelmi specializációs hallgatója érdemelte ki. A Repülős dísztőrt a Szolnokon tanuló hallgatók avatandó évfolyamának rangelsője, a katonai üzemeltetési alapképzési szak, repülés irányító specializáció, katonai légiforgalmi irányító modul hallgatója Molnár Bernadett kapta. Hadik András tanulmányi vándordíjban részesült a katonai vezetői alapképzési szak, lövész specializáció negyedik évfolyamos tancsoportja, és a katonai üzemeltetés alapképzési szak, híradó specializáció, katonai információbiztonsági modul negyedik évfolyamos tancsoportja. Kvasz András repülős dísztőrt kapott Horváth Tímea, a katonai üzemeltetés alapképzési szak, repülés irányító specializáció, légvédelmi irányító modul hallgatója, míg az átlagon felül teljesítőknek ítélt Szent László-díjjal Ruszkovics Patrik Györgyöt, a katonai üzemeltetés alapképzési szak, híradó specializáció, katonai információs biztonsági modul hallgatóját ismerték el.

Az egész napos rendezvényen az érdeklődők találkozhattak a Magyar Honvédség katonai alakulataival, régi-új katonai és rendészeti járművekkel, valamint a katasztrófavédelem eszközeivel, de megtekinthették a történelmi Ludovika főépületet is. A fesztivál egyik látványos eleme az AS 350-es helikopter bemutató volt. A rendezvényen részt vettek többek között az 1848-as hagyományőrzők, az NKE SE katonai hagyományörző szakosztálya, életmentési, műszaki mentési és katonai testnevelési bemutatót is láthattak az érdeklődők, bemutatkoztak az NKE Sportegyesület tonfásai, valamint a Veszprémi Légierő Zenekar és a Katasztrófavédelem Központi Zenekara is. Az eseményen megismerkedhettek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiberbiztonsági akadémiájának tevékenységével is.

A Ludovika Fesztiválról készült képes beszámolónkat a Bonum Publicum májusi számában tekinthetik meg.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes