Logisztikai kiképzésen a HHK hallgatói

A MAGLITE Többnemzeti Összhaderőnemi Logisztikai Kiképzés második szakaszát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson rendezték meg május 20-24. között. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar hallgatói részvételével zajló foglalkozásokon a résztvevők az összhaderőnemi műveletek döntéshozatali folyamatát gyakorolták, valamint megismerték a külföldi tisztekkel való együttműködés sajátosságait és a többnemzeti törzsekben folyó munkamódszereket is.

Az 1996-tól működő MAGLITE gyakorlatsorozat idei angliai szakaszán - brit és német társaikkal együtt - öt mesterképzési szakon tanuló magyar hallgató is gyakorlatozott. A kiképzés magyarországi részében a harminc brit résztvevő mellett az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai műveleti logisztika mesterképzési szak nyolc hallgatója, a német Bundeswehr két tisztje és a brno-i Nemzetvédelmi Egyetem által delegált tiszt vett részt. A foglalkozásokon az összhaderőnemi műveletek döntéshozatali folyamatát gyakorolták, megismerték a külföldi tisztekkel való együttműködés sajátosságait és a többnemzeti törzsekben folyó munkamódszereket. A hallgatók munkáját brit és magyar részről egyaránt hat-hat oktató segítette. A résztvevők három munkacsoportra osztva, közösen oldottak meg humanitárius segítségnyújtási és katasztrófa elhárítási műveleti logisztikai feladatokat, egy képzelt afrikai ország területén.

Venekei József alezredestől, a kiképzés magyar vezetőjétől megtudtuk: a gyakorlat része volt az 5000 fős brit összhaderőnemi harci kötelék, egy magyar szállító zászlóalj, egy magyar műszaki század és két (magyar és cseh) lövészzászlóalj, valamint a magyar és cseh Nemzeti Támogató Elemek műveleti terültre történő stratégiai átcsoportosítása, illetve műveleti területen az összhaderőnemi támogatási lánc működtetésének megszervezése. A brit, német, cseh és magyar erők a kialakult humanitárius válsághelyzet kezelésére segélyszállítási és ivóvíz biztosítási feladatokat hajtottak végre.

A program zárásaként május 23-án, a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Dísztermében a kiképzés során kidolgozott cselekvési változatokat jelentették a munkacsoportok. A jelentéseket a CJFLogO (összhaderőnemi logisztikai műveleti főnök) szerepkörében Paul Matthews kapitány (OF-5), a Brit Királyi Haditengerészet Logisztikai Parancsnokságának képviselője fogadta.

 

Fotó: Dr. Pap Andrea