Középpontban a területvédelmi erők

A területvédelmi erők háborúban és békében játszott szerepe címmel tartottak konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az elhangzott előadások témái, mint például a terrorizmus, az új generációs háborúk nagyon is aktuálisak, hiszen számos ezekkel kapcsolatos kihívással szembesülnek az országok napjainkban. A tudományos rendezvényt az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, a Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervezési és Kulturális Főosztálya, valamint a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely szervezte, együttműködve a Védelmi Akadémiák és Biztonságpolitikai Intézetek Békepartnerségi Konzorciuma Konfliktus Elemző Munkacsoportjával.

A rendezvény megnyitóján Apáti Zoltán dandártábornok, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnokhelyettese, Szőllősi Antal ezredes, a HM Védelempolitikai Főosztály vezetője, Jobbágy Zoltán ezredes, az NKE HHK tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, Homonnay Zoltán alezredes, a PfP Consortium képviselője és Gunnar Aselius, a Svéd Védelmi Egyetem professzora köszöntötte a megjelenteket.

A NATO Partnerség a Békéért (Partnership for Peace - PfP) program célja, hogy a szövetség alapját jelentő demokratikus elvek mentén további európai és ázsiai országokkal kapcsolja össze a katonai-politikai szervezetet. A program olyan tevékenységeket tartalmaz, melyek elősegítik a békét és a biztonságot, valamint növelik a biztonsági kapacitást. A NATO partnerségi programjai erősítették a szövetséget, sokszínűséget hoztak, politikai belátást eredményeztek és tágították a biztonsági hatókörzetet. A Védelmi Akadémiák és Biztonságpolitikai Intézetek Békepartnerségi Konzorciuma Konfliktus Elemző Munkacsoportjának célja, hogy egy olyan kutatási közösséget teremtsen, amelyben a legaktuálisabb kérdéseket több állam szempontjain keresztül vizsgálják, így járulva hozzá a NATO és a partnerországok közötti bizalomépítéshez. Az előadások témái között szerepelt a terrorizmus és annak lehetséges jövőbeni irányai, az új generációs háborúk, a globális fenyegetések és a fenyegetettség különböző aspektusai, a területvédelmi erők alkalmazásának tapasztalatai is.

 

Szöveg: Juhász Katalin

Fotó: Szilágyi Dénes