Kiterjesztett együttműködés a Honvédkórházzal

Oktatási, kutatási és tudományos-ismeretterjesztési területen működik együtt mostantól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ. Az erről szóló megállapodást a két intézmény vezetői írták alá a Ludovika Főépületben.

Idén 240 éves a katonai egészségügy, míg ebben az évben ünnepli fennállásának 120. évfordulóját a Honvédkórház. Az egészségügyi intézmény számára kiemelten fontos az NKE-vel való együttműködés, hiszen az Egyetem a katona társadalom legfontosabb képzőhelye, amely szerephez jut a katonai egészségügy utánpótlása területén is – mondta az együttműködési megállapodás aláírásán Kun Szabó István vezérőrnagy. Az MH Egészségügyi Központ parancsnoka közölte: az 1899-ben alapított Honvédkórház négyezer dolgozót foglalkoztat, nyolc telephelyen működik és a főváros egyetlen olyan egészségügyi intézménye, amely képes minden orvosi szakmára kiterjedő sürgősségi ügyeletet adni: jelenleg az ilyen típusú ellátás 30 százalékát fedi le. Koltay András rektor szerint eddig is harmonikus volt az együttműködés a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjával, ám ezt most formálisan is szentesítik. A dokumentum tartalma szerint az MH EK szakemberei gyakorlati ismeretekkel bővített előadásokat tarthatnak, illetve - az NKE szabályzataiban meghatározott feltételeknek való megfelelésük esetén — szakdolgozatok, doktori értekezések opponenseként, témavezetőjeként részt vesznek tantárgyprogramok, tananyagok összeállításában, az NKE oktatási tevékenységében. A megállapodás kiterjed közös kutatások és publikációk elkészítésére, hazai és nemzetközi tudományos konferenciák szervezésére. Emellett az MH Egészségügyi Központ az NKE oktatói és hallgatói számára lehetőséget biztosít tovabbképzéseken, rendezvényeken való részvételre. A hallgatókat pedig igény szerint szakmai gyakorlatra is fogadja, illetve számukra szakdolgozati témákat ír ki. Az együttműködésben az NKE vállalta: megvizsgálja annak lehetőségét, hogy választható tárgyként felvegye az egészségügyi ismereteket az oktatandó tárgyak körébe, mind a mesterképzési, mind pedig a szakirányú továbbképzési területen. A közös célok megvalósításának feladataira az MH Egészségügyi Központ részéről Kopcsó István orvos dandártábornokot, míg az NKE részéről Pohl Árpád dandártábornokot, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánját jelölték ki a dokumentumban.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes