Oklevelet kaptak az avatás előtt álló honvédtisztjelöltek

A haza szolgálatáról, hosszas, kitartó és életen át tartó tanulásról, a honvédtiszti erényekről és a honvédséghez való csatlakozás történelmi pillanatáról beszéltek az ünnepi szónokok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának oklevélátadó ünnepségén. Idén összesen 58 honvédtisztjelölt vette át a végzettséget tanúsító okiratot, kapott hadnagyi vállszalagot és avatási szablyát a Ludovika Főépületben.

A Szent László kápolnában rendezett ünnepségen a katonai vezetői alapképzési szakról 30, a katonai logisztika alapképzési szakról 15, míg a katonai üzemeltetés alapképzési szakról 13 hallgató vehette át oklevelét. Ünnepi köszöntőjében Padányi József tudományos rektorhelyettes Zrínyi Miklós gondolatainak üzenetére emlékeztetett, melyek szerint „a vezető felkészültségét a döntései mutatják meg”. „Önöknek minden pillanatban döntéseket kell hozni. A habozás, a tétlenség soha nem vitte előre az ügyeket” – fogalmazott Padányi József, aki arra biztatta a most végzetteket, hogy bízzanak felkészültségükben és önmagukban. A rektorhelyettes szerint a leendő tisztek azért készültek négy évig és kell élethosszig tanulniuk, hogy megfelelő gondját tudják viselni a hadseregnek.

Szabó István ünnepi beszédében azt mondta, hogy hosszú és kitartó tanulás, az NKE és a Ludovika Zászlóalj, valamint családi támogatás kellett ahhoz, hogy a végzősök átvehessék oklevelüket. A Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára szerint a megkapott avatási szablya régi ludovikás hagyományt elevenít fel, ezt lendítik majd magasba a végzettek az augusztus 20-i tisztavatáson tett eskü után, a „nemzet főterén”. „A honvédtiszti szablya mindig is a helytállást és a hősiességet szimbolizálta” – utalt a honvédtisztek legfőbb erényire az államtitkár, aki hozzátette: ezeken az erényeken túl a rendíthetetlen hazaszeretet, a minden körülmények közötti helytállás, a kötelességteljesítés, a tisztesség és a becsület kell, hogy sorvezetőül szolgáljon számukra a tiszti pálya során. Szabó István szólt a megváltozott biztonságpolitikai helyzet adta új kihívásokról is, amelyben a hivatásos tiszteknek más feladatokra kell felkészülniük, más képességekkel kell rendelkezniük, mint 10, 20 vagy akár 50 évvel ezelőtt. Ehhez modern, ütőképes hadsereg épül napjainkban és a honvédtisztjelöltek ehhez a munkához csatlakoznak.

Hallgatói válaszbeszédében Varga Viktória honvédtisztjelölt arról beszélt, hogy az átlagos egyetemistákkal szemben a most végzettek a kemény tanulás mellett a Ludovika Zászlóaljnál is szolgálatot tejesítettek, ám az elmúlt négy év alatt igazi hivatásra találtak, és formálódtak a 4. Szent László Századdá. A friss diplomás megköszönte a HHK oktatóinak, parancsnokainak és kiképzőinek, hogy nemcsak tudásukat adták át, hanem mentorként is mellettük álltak.

Az ünnepségen elismerések átadására is sor került. A Magyar Honvédség parancsnoka, Korom Ferenc altárbornagy „kiváló tanulmányokért” kitüntető címet adományozott Varga Viktória honvédtisztjelöltnek. „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának jó tanulója, jó sportolója” címet Nádházi Krisztián honvédtisztjelölt kapta, aki jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban vesz részt hallgatói csereprogramban. Ludovika Gyűrűt kapott Szászi Gábor Sándor ezredes, egyetemi docens, a HHK oktatási dékánhelyettese, valamint Molnár Bernadett és Takács Máté László honvédtisztjelöltek. Az egyetemi évek alatt aktív közösségi tevékenységet végző, illetve kimagasló szakmai és tudományos eredményekkel rendelkező, és ezzel az egyetem jó hírnevét öregbítő végzős hallgatóknak járó Pro Juventute díjat pedig Ruszkovics Patrik György honvédtisztjelölt kapta. Az elismerést Cziczás Péter, EHÖK elnök adta át.

A mostani oklevélátadóhoz két jeles évforduló kapcsolódik. „Száz évvel ezelőtt volt a Ludovikások kommunista diktatúra elleni felkelése és az idén ünnepeljük a szolnoki repülőtisztképzés kezdetének hetvenedik évfordulóját” – mondta zárszavában Pohl Árpád dandártábornok, aki hozzátette: először rendezik az oklevélátadót a „szigetvári hős” Zrínyi Miklós szablyája előtt, ami azt jelképezi, hogy az egész katonai felsőoktatást áthatja a Zrínyiek szellemisége: a hős önfeláldozás, az állhatatosság, a bátorság, a hűség és a tudomány. Az NKE HHK dékánja arról is beszélt, hogy a most végzett évfolyamba négy éve 563-an jelentkeztek, de csak 78-an nyertek felvételt és 58-an végeztek, ami jól jelzi, hogy a tanulmányi kötelességek teljesítése és a feszes katonaélet kemény próbatétel. A dékán kiemelte: az évfolyam példás fegyelmezettséggel vett részt az államhatárok védelmében, valamint nemzetközi gyakorlatokon, felkészítéseken, 18 TDK munka született, amelyből hét ért el helyezést vagy nyert különdíjat. Pohl Árpád szerint a honvédtisztjelöltek szerencsés időszakban, a Magyar Honvédség modernizációjának idején kezdik meg szolgálatukat.

Az ünnepséget követő fogadáson Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára mondott pohárköszöntőt. Az Egyetem fenntartójának képviseletében a miniszterhelyettes arról beszélt, hogy a legnagyobb tisztelet és elismerés illeti meg a honvédtisztjelöltek szüleit, akik a hazának adták gyermeküket. Orbán Balázs szerint a fiatalok történelmi pillanatban csatlakoznak a Magyar Honvédséghez, egy ezeréves közösség szolgálatára szentelik életüket egy olyan korban, amikor teljes az ország szuverenitása. A honvédtisztjelölteket az augusztus 20-i állami ünnepen avatják majd tisztté.

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes