Szakmai gyakorlat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karán

2019.06.24-2019.07.05. között a Tisza István Program keretében zajlott kísérleti jelleggel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának Villamosmérnöki Tanszékén egy speciális szakmai felkészítés, melyen a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés specializáción tanulmányokat folytató harmad- és negyedévfolyamos honvéd tisztjelölt hallgatói vehettek részt. A hallgatók, akik egyben a Korszerű Katonai Híradó, Informatikai, Robotikai és Elektronikai Rendszerek Tudományos Diákkör (KKHIRER TDK) aktív tagjai is, a 80 órás felkészítés alatt olyan kiegészítő ismeretekre és gyakorlati jártasságra tehettek szert, amelyet a későbbiekben tovább-fejlesztve, az lehetőséget nyújthat számukra, hogy a robottechnika területén kutatási, illetve fejlesztési tevékenység végezzenek. Ennek érdekében a foglalkozások alapvetően az ilyen típusú fejlesztések, és a prototípus-készítést támogató korszerű platform, az FPGA (Field-programmable gate array), azaz újra-konfigurálható programozható áramkörök köré épültek. A program során a hallgatók többek között megismerkedhettek az UAS (pilóta nélküli légijármű rendszerek) rendszerek általános felépítésével, irányitástechnikájuk alapjaival, és megvalósításuk eszközrendszerével, az alkalmazott szenzorrendszerek integrálási lehetőségeivel, miközben a gyakorlatban is részt vehetnek valós rendszerek kialakításában és felprogramozásában. Ezen felül lehetőségük nyílt betekinteni a Sapientián tanulmányokat folytató MSc-s hallgatók projektmunkáiba is, melynek során élő kapcsolat alakult ki a két intézmény hallgatói és oktatói között egyaránt. Az így szerzett tapasztalat jelentős segítséget nyújthat majd a jövőben hasonló együttműködések előkészítése és megvalósítása során.

A tanulmányok és labormunka mellett volt lehetőség Marosvásárhely kulturális örökségének, valamint a fogadó intézmény hagyományainak megismerésére, miközben bekapcsolódhattunk az éppen zajló egyetemi programokba is. Örömmel fogadták például részvételünket a végzős évfolyam ballagás előtti futásán, ami a város központjából indulva, az egyetem egykori épületétől a jelenlegi campusáig tartott. A közel 5 km-es táv érdekessége volt, hogy a szintemelkedés mellett, a résztvevőknek ezúttal az időjárás viszontagságaival is meg kellett küzdenie, tekintettel arra, hogy az indulást követő 4. percben leszakadt az ég, és a táv első kétharmadát trópusi jellegű viharban tehette meg rendőri biztosítás mellett a menetközben egyre növekvő ázott diákhad.

Vendéglátóink segítőkészségének köszönhetően, a hétvégét is aktívan tölthette kis csapatunk. Pénteken ellátogattunk a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karára, ahonnan kiindulva Székelyföld számos ikonikus helyszínére is eljuthattunk. Ennek keretében a Csíksomlyói kegytemplom és a búcsúnak is helyet adó Kissomlyó-hegy és Nagysomlyó-hegy közti nyereg meglátogatása mellett, kirándulhattunk a Gyilkos-tó körüli hegyekben, leereszkedhettünk a Parajdi sóbánya hatalmas termeibe, de felkereshettük Farkaslakán Tamási Áron szülőházát, Székelyfürdőn az Orbán Balázs síremlékéhez vezető Székelykapu Múzeumot, vagy a gyergyószárhegyi Lázár-kastélyt, illetve elkölthettünk egy cipóban sült csülök vacsorát a Csíki Sör Manufaktúra udvarán.

A program második hetének végén, a megszerzett hasznos szakmai tudásanyag és gyakorlati tapasztalatok birtokában fáradtan ugyan, de rengeteg élménnyel gazdagodva térhettünk vissza annak reményében, hogy az utánunk következő évfolyamok érdeklődő hallgatóinak is lesz lehetősége hasonló programokban részt venni, illetve, hogy mi is visszatérhetünk majd újra megtapasztalni a helyiek kedvességét és vendégszeretetét.


 

Szalontai Balázs honvéd tisztjelölt

a KKHIRER TDK tagja

Fotó: Dr. Németh András őrnagy

Barbócz Zsolt


Címkék: Főoldali hír 2019