MAGLITE 2019/2 Többnemzeti Összhaderőnemi Logisztikai Kiképzés

2019. október 07-11. között zajlott le az évente két alkalommal végrehajtásra kerülő kiképzési programsorozat, a MAGLITE Többnemzeti Összhaderőnemi Logisztikai Kiképzés magyarországi szakasza a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson. Ez az együttműködés 1996-ban kezdődött, és sikere immár 23 éve töretlen. A kiképzés angliai szakaszán, 2019. szeptember 29 - október 04. között, brit és kanadai társaikkal együtt három mesterképzési szakon tanuló magyar hallgató is részt vett. A brit Védelmi Logisztikai Iskola bázisán, az angliai Winchester melletti Worthy Down Camp-ben végrehajtott Összhaderőnemi Logisztikai Műveletek tanfolyam alapvető célja, hogy rávilágítson a logisztikai tervezés összhaderőnemi aspektusaira és fontosságára a műveletek tervezése során. A kiképzés magyarországi részén a 30 brit résztvevő (Defence College of Logistics, Policing and Administration, Defence Logistics School) mellett az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai műveleti logisztika mesterképzési szak 7 hallgatója és a brno-i Védelmi Egyetem által delegált tiszt vett részt. A hallgatók munkáját brit és magyar részről egyaránt 6-6 oktató segítette. A résztvevők három munkacsoportra osztva dolgozták ki egy humanitárius segítségnyújtási és katasztrófa elhárítási művelet (HADR) logisztikai támogatási feladatait egy képzelt afrikai ország területén. A kiképzésre kialakított hadműveleti helyzetbeállítás egy béketámogató művelet forgatókönyvén alapult, amelynek alapját az ENSZ és egy „fiktív” állam kormányának közös felkérése alapján, humanitárius feladatok megszervezése képezte. A felhatalmazás alapján kijelölt műveleti terület valós földrajzi környezetben, de feltételezett határokkal, államokkal és etnikai–vallási összetétellel rendelkezett. A feladat magában foglalta egy magyar szállító zászlóalj, egy műszaki század és kettő lövészzászlóalj, valamint magyar és cseh Nemzeti Támogató Elemek műveleti területre történő stratégiai átcsoportosítását, illetve a műveleti támogatási lánc megszervezését. A brit, cseh és magyar erők nemzetközi és nem kormányzati szervezetekkel együttműködve, a kialakult humanitárius válsághelyzet kezelése céljából segélyszállítási és ivóvíz biztosítási műszaki feladatok végrehajtását tervezték meg. A három munkacsoport feladata az volt, hogy a logisztikai műveleteket irányító parancsnok (CJF LogO) részére a humanitárius válság feloldása érdekében külön-külön egy–egy cselekvési változatot dolgozzon ki. A kidolgozott cselekvési változatok érdekességét a csoportonként eltérő kezdeti műveleti peremfeltételek különbözősége adta. Dr. Venekei József alezredes, magyar kiképzésvezető elmondta, hogy a résztvevők a kiképzési feladat során megismerték és gyakorolták az összhaderőnemi műveletek döntéshozatali és tervezési folyamatait, illetve a többnemzeti törzsekben folyó munkamódszereket. A kiképzési program zárásaként 2019. október 10-én minden munkacsoport jelentést tett a részére meghatározott peremfeltételek szerinti cselekvési változatról. A jelentéseket a logisztikai műveleteket irányító parancsnok szerepkörében John Atkins ezredes, a brit Védelmi Logisztikai Iskola parancsnoka fogadta.


Címkék: Főoldali hír 2019