Czetz János honvédtábornok nyomában, Argentínában - A Colegio Militar de la Nación alapításának 150. évfordulója

Az Argentin Hadsereg nemzeti tisztképző iskolája, a Colegio Militar de la Nación fennállásának 150. évfordulójára Claudio Ernesto Pasqualini, hadseregtábornok, az Argentin Hadsereg Vezérkari Főnöke hivatalos meghívására a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karáról katonai delegáció (Siposné Prof. dr. Kecskeméthy Klára ezredes, Bihari Kristóf 3. évfolyam katonai vezető alapszak, légvédelmi rakéta specializáció és Hásás Dóra 4. évfolyam katonai logisztika alapképzési szak, katonai közlekedési specializáció honvédtisztjelölt) utazott el Buenos Airesbe.

Nagyon jó érzés volt magyarként a Colegio Militare de la Nación területére lépni. Mindent áthat Coronel Juan Fernando Czetz, az akadémia alapítójának, első parancsnokának a szelleme, szellemisége, nagy megbecsülés és tisztelet övezi. Bármerre mentünk, bárhol jártunk, a kulcsszó Húngria, azaz Magyarország volt. Mindenki tudja, értékeli, megbecsüli a személyét, mert argentin tiszti generációk sorát bocsátotta ki az általa alapított akadémia. A látogatás első napján az akadémia parancsnoka, Ariel Roberto Agüero dandártábornok az aulában – ahol Juan Czetz, Juan Domingo Perón, Manuel Belgrano, Augustin Pedro Justo mellszobrai láthatók – köszöntötte a rendezvénysorozatra érkezett amerikai, brazil, chilei, ecuadori, francia, kolumbiai, magyar, mexikói, német, perui, spanyol, és uruguayi küldöttségeket.

Az iskola alapításának története Domingo Faustino Sarmiento argentin elnök személyéhez kötődik, Ő volt az, aki már 1869-ben sürgette az ország első katonai oktatási intézményének felállítását. A kormány egy különleges katonai bizottságot hozott létre annak érdekében, hogy javaslatot tegyen az új iskola szervezetére és képzési struktúrájára. A kiválasztott kiváló tisztek csoportja az alábbi személyekből állt: Emilio Mitre dandártábornok, Indalecio Chenaut tábornok, Mariano Moreno ezredes, Juan F. Czetz ezredes és V. L. Peslouan főtörzsőrmester. Két hónap elteltével, 1870. június 20-án kiadták az iskola alapítására vonatkozó rendeletet. Az iskola igazgatójának Juan F. Czetz ezredest nevezték ki. A feladat nehéznek ígérkezett, mert szinte a semmiből, nagyon kevés segédeszközzel kellett létrehozni. Az első hallgatókat 1870. július 19-én vették fel. Az első hallgatók egyike Ramón Falcon volt. Négy évig – 1874. május 24-ig – állt az általa szervezett intézet élén.[1] Emlékét az aulában látható mellszobra, a róla készült festmény, a kápolnában elhelyezett urna, és az akadémia múzeumában található emléksarok őrzi. A múzeumi emléksarokban magyar címeres lobogó áll. 2004 augusztusában a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Czetz János halálának 100. évfordulójára tervezett kiállításra, emlékének ápolására hadtörténeti relikviák másolatát adományozta a Colegio Militar de la Naciónnak, egy magyar tábornoki öltözetet 1848-1849-ből, 1837 M gyalogostiszti szablyát és egy 19. századi katonaládát a Czetz nemzetség hagyatékából. Itt látható egy dobozban életének három meghatározó helyéről (Piski, Gidófalva és Nagyszeben) származó föld. Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc legfiatalabb tábornoka 1904. október 6-án távozott el a Hadak Útjára, az argentin hadsereg ezredesét szeptember 7-én katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra Buenos Aires Recoleta temetőjében. 1969. október 10-én a Colegio Militar de la Nación alapításának 100. évfordulóján a hamvait a recoletai temetőből átszállították és az iskola kápolnájában helyezték el.[2]  

2019. október 11-én különleges nap virradt El Palomarra és a Colegio Militar de la Naciónra, az iskola az alapításának 150. évfordulóját ünnepelte. A neves eseményt megtisztelte jelenlétével Argentína köztársasági elnöke, Mauricio Macri, Oscar Aguad honvédelmi miniszter, Claudio Ernesto Pasqualini, hadseregtábornok, az Argentin Hadsereg Vezérkari Főnöke, a diplomáciai testületek képviselői, Dr. Gelényi Csaba Argentína magyar nagykövete, az argentínai magyarok képviselői, és a meghívott külföldi delegációk tagjai. Jelentős számban jelentek meg a sajtó képviselői is, az eseményről az argentin Televisión Pública Noticias külön is tudósított (https://www.youtube.com/watch?v=ccO-eerYTo8).

 

A rendezvényt, az esős időjárásra való tekintettel a Hősök Csarnokában tartották. A rendezvény Mauricio Macri elnök bevonulásával kezdődött, majd felhangoztak az argentin himnusz hangjai. Az iskola tábori lelkésze megáldotta a 150. éve alapított iskolát. Ezután Ariel Roberto Agüero dandártábornok az iskola parancsnoka ünnepi beszédében megemlékezett az első parancsnok, Juan Czetz múlhatatlan érdemeiről, az iskola történetéről és az argentin tisztképzésben betöltött szerepéről, amely a másfél évszázad alatt több mint 22 ezer tisztet bocsátott ki.[3] Az iskola 1995 óta, a fegyveres erők többi oktatási intézményéhez hasonlóan, a nemzeti egyetemi oktatási rendszer részét képezi, a végzős hadnagyok – lövészek, tüzérek, mérnökök, híradó és lovassági tisztek – egyetemi diplomát szereznek.

Erre az eseményre az iskola aulájából áthozták az iskola és Argentína életében három meghatározó személyiség – Juan Czetz ezredes, Augustin Pedro Justo ezredes, Alberto Capdevila dandártábornok – mellszobrát, amely előtt az emlékezés és tisztelet koszorúit helyezték el. Czetz János argentin ezredes mellszobrát a köztársasági elnök, az iskola parancsnoka és az argentin magyar nagykövet koszorúzta meg. Egyperces néma felállással emlékeztek meg az iskola elhunyt tisztjeiről is. Különleges esemény tanúi lehettünk, az iskola legidősebb, 104 éves egykor végzett tisztjének, valamint az első hallgató Ramón Falcon ükunokájának Federiconak a parancsnok díszérmet adott át.

Claudio Ernesto Pasqualini, hadseregtábornok köszöntő beszédében kiemelte az iskola meghatározó fontosságát az argentin tisztképzés történetében, amely hűen tükrözi az iskola jelmondatát: Orden –Valor – Gloria (Rend – Érték – Dicsőség). Mauricio  Macri elnök beszédében köszöntötte a 150. éves Colegio Militar de la Naciónt. Felhangzott az iskola indulója, az eseményt az amerikai, brazil, chilei, ecuadori, francia, kolumbiai, magyar, mexikói, német, perui, spanyol, uruguayi és az iskola zászlóinak elvonulása és tisztelgése zárta. A rendezvényt az alakulótéren zuhogó esőben az iskola parancsnokának és tiszti karának lovas felvonulása, a külföldi delegációk, közöttük a magyar honvédtisztjelöltek, valamint az argentin kadétok díszmenete zárta.

Felejthetetlen napokat töltünk Buenos Airesben és El Palomarban, az iskola székhelyén, hasznos tapasztalatok szereztünk a többnemzeti részvétellel zajlott rendezvénysorozaton.  

 


[1] Siposné Kecskeméthy Klára: Két életút, két hazában, 194 éve született Czetz János, Hadtudomány XXVI. évfolyam, 2016., 3-4. szám, pp. 131-144.

http://real.mtak.hu/50231/1/ht2016_131_144.pdf

http://mhtt.eu/hadtudomany/2016/3-4/ht2016_131_144.pdf

[2] v. Ferenczy Lóránt: Magyar Harcosok Bajtársi Közössége argentínai “Czetz János” főcsoportjának történetéről – 1. rész: 1949‒1975, Bajtársi Híradó, A Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének tájékoztatója, LXIV. évfolyam 2013. július‒augusztus‒szeptember, 541. szám (lásd még Theész János i. m. 63. oldal)


Címkék: Főoldali hír 2019