1956 hőseinek is köszönhetjük, hogy Magyarország jobb hely lett

Ünnepi állománygyűlésen emlékezett az 1956-os forradalom 63. évfordulójára a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, és az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar állománya. A kar a magyar hősökre emlékeztető festményt kapott ajándékba az emlékünnepen.

Nehéz objektíven megítélni az 1956-os forradalom eseményeit, hiszen a személyes érintettek egy része még mindig közöttünk él – erről beszélt az ünnepi állománygyűlés szónoka. Harangi-Tóth Zoltán, akit az állománygyűlésen léptettek elő őrnaggyá, egy 2500 évvel ezelőtt, Athén és Spárta között, Mílosz szigetének megszerzéséért kitört háborúval vont párhuzamot 1956 történéseit illetően. Mint mondta: ’56-ban a magyar vezetők külföldi segítségben reménykedtek, amely végül nem érkezett meg. A világpolitika ugyanis akkoriban mással volt elfoglalva: abban az évben az Egyesült Államokban elnökválasztásra készültek, ráadásul a nemzetközi szerződések miatt Amerika be sem avatkozhatott, míg a szuezi válság nyomán izraeli-brit-francia háború indult Egyiptom ellen. A szovjetek tudták, hogy ebben a helyzetben a maguk szája íze szerint intézhetik el a magyarországi eseményeket, amelyeket súlyos megtorlás követett. A Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék tanársegéde leszögezte: 2500 éve a reálpolitika azt mutatja, hogy egy kis állam nem tudja érvényesíteni érdekeit a nagyhatalmak terepén. Magyarország 1956 után mégis a világpolitika térképére került, a hősök érdemeként elindult egy enyhülési folyamat, így lett hazánk „a legvidámabb barakk” és „jó hely” a kommunista tömbön belül.

Az állománygyűlésen elismeréseket is átadtak. Babérkoszorúval ékesített arany fokozatú Szolgálati Érdemjelet kapott Vörös Miklós alezredes. Tiszti szolgálati jelet 18-an, Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jelet hárman, Békefenntartásért Szolgálati Jelet négyen, parancsnokaik javaslatára oklevelet 20-an, a Spartan Race akadályfutó versenyen elért kiemelkedő eredményének elismeréseként pedig 19-en kaptak elismerést. Emellett új rendfokozatok, emléktárgyak és emlékplakettek adományozása is megtörtént. Az ünnepség csúcspontjaként gróf Nyáry Éva festőművész, a Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend Nagyperjel Asszonya, a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjének a tulajdonosa a magyar hősöket ábrázoló, a „Haza szolgálatában” című festményt adományozta a karnak, amelyet a HHK nevében Szászi Gábor ezredes, oktatási dékánhelyettes vett át. Az ünnepségen az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság részéről Baráth István dandártábornok, parancsnok vett részt.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes