NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Lövészet történelmi fegyverekkel - hadtörténelmi fakultáció

A Hadtörténelem, Filozófia és Kultúrtörténeti tanszék igyekszik nem csak az elmélet, hanem a gyakorlat útján is megszerettetni, érdekessé tenni a tananyagot. Hadtörténelmi fakultációnk éppen ezt a szerepet tölti be: olyan különleges programokat ajánl a hallgatóknak, melyek kiegészítik, gazdagabbá teszik a tananyagot, ugyanakkor közelebb viszik a hallgatókat az adott kor hadművészetéhez. E héten dr. Németh Balázs oktatónk a Honvéd Kossuth Lövész Egyesület szentendrei lőterére vitte a diákkör tagjait, hogy a 19. század lőfegyvereivel ismerkedjenek. Ez alkalommal a szervezett könnyű gyalogság lőfegyverei voltak terítéken, melyek használatán keresztül a hallgatók részletesebb képet kaphattak a gyalogsági harcászat fejlődési pályájáról. Az első puska, melynek kezelését a hallgatók megismerhették, a császári-királyi hadsereg első rendszeresített huzagolt puskája volt, a kovás lakatszerkezettel szerelt 1759 M Jägerstützen, avagy vadászkurtály. A fegyver töltése igen lassú volt, mivel flastromba csomagolt ólomgolyóval töltötték. A pontos célzást nehezítette, hogy a kovás szerkezet lakatideje igen hosszú, vagyis a fegyvert nagyon stabilan és hosszan kell célon tartani lövés közben. A második fegyver az 1854-ben rendszeresített Lorenz-féle csappantyús, huzagolt gyalogsági puska volt, mely a császári-királyi hadsereg első általánosan rendszeresített huzagolt fegyvere volt. A kémiai gyújtású lakatszerkezet gyújtása gyorsabb és biztosabb volt, a fegyver lövedéke pedig már korszerű, kúpos formával rendelkezett. A harmadik fegyver a Monarchia első egyesített lőszert tüzelő, kiskaliberű, központi gyújtású gyalogos puskája, az 1867/77 M Werndl-féle hátultöltő puska volt, melyet a königgrätzi vereség után rendszeresített a hadsereg. Ez utóbbi fegyverrel a hallgatók egészen kitűnően lőttek, a 12 résztvevőből 5-en találták a lőlap 10-es körét. Terveink szerint a programot folytatjuk, hogy más korszakok lőfegyvereinek kezelésével is megismerkedhessenek hallgatóink.

dr. Németh Balázs

NKE HHK Hadtörténelmi, Filozófiai, és Kultúrtörténeti Tanszék


Címkék: Főoldali hír 2019