NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Austerlitz – Königgratz – az Ádvent hadtörténelmi nyitánya

Hosszú évek óta hagyomány, hogy az NKE Hadtörténeti, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék morvaországi úttal indítja az Ádventet. Teli busznyi honvédtisztjelölt és civil hallgató vett rész az idei utazáson, melynek célja az 1805. évi és 1866. évi háborúk magyar vonatkozású emlékeinek meglátogatása volt, miközben a tanszék hadtörténészei a helyszínen, testközelből adtak részletes képet a háborúkat meghatározó hadi eseményekről, csatákról. Az egyetem anyagi támogatásával szervezett tanulmányi út 2019. november 28-án startolt a Hungária körúti campusról, hogy már aznap délután Brünn magyar emlékhelyeit járják körbe a hallgatók. A város központjában található Spilberk erődöt a 13. században II. Přemyšl Ottokár cseh király építtette. Szorosan kötődik történelmünkhöz, hiszen 1849 után számos magyar politikai fogoly raboskodott falai között. A „nemzetek börtönét” az 1850-es évek derekán számolták fel. A magyar foglyok emlékének a vár oldalában elhelyezett tábla állít emléket.

Az utazás második napja közel kétórás autóbusz úttal kezdődött. Az úticél Hradec Králové, vagyis Königgrätz volt. A program a város főterén kezdődött, ahol dr. Katona Csaba tartott előadást a cseh királynék városának nevezetességeiről, magyar kötődéséről. Ezután a csapat útja az 1866. évi háborút eldöntő csata színhelyére vezetett, ahol dr. Németh Balázs vezetésével az összecsapás legfontosabb pontjait látogatták meg a hallgatók. A kirándulás során a csapat bejárta a József Károly főherceg által vezetett IV. hadtest támadási útvonalát, melyben számos magyarországi és erdélyi kiegészítésű gyalogezred harcolt. A néhány kilométeres séta végpontja a Maslowed falu mellett található 12. komáromi gyalogezred emlékhelye volt, melynél magyar látogatók talán az elmúlt 50 évben nem tették tiszteletüket. A hallgatók megkoszorúzták a magyar kiegészítésű Holt üteg emlékművét, és gyertyát gyújtottak a Swiep erdő szegélyén található vadász és porosz emlékműnél. 

A következő napon csatlakozott a csapathoz Prof. Dr. Csikány Tamás ezredes, aki az 1805. évi háború eseményeit ismertette a hallgatókkal. A háború döntő csatáját Brünn mellett, Austerlitz falunál vívta a francia hadsereg az osztrák-orosz szövetség egyesített haderejével. A december 2-i csatát több szempontból is tekinthetjük Napóleon hadművészetének csúcsának. A csata ismertetése Napóleon harcálláspontjánál kezdődött, ahol Csikány ezredes részletes képet festett a katonai vezetői döntéshozatal nehézségeiről, példaként állítva a francia haditerv megszületésének körülményeit.

Az események ismertetése a Pratzenbergen található emlékműnél és múzeumnál folytatódott, ahol a csapat székely hagyományőrzőkkel egészült ki. Délután a hallgatók megtekinthették az austerlitzi csata újra játszását, melyen közel 1000 hagyományőrző vett részt Európa számos országából. A magyar hagyományőrző szervezetek közel 100 fővel képviseltették magukat.

Az est hagyományos megemlékezésünkkel fejeződött be, melyet Telnice községben tartott a csapat. A Brünni Magyar Polgári Egyesület Lelovits Pál vezetésével évek óta megvendégeli a megemlékezésre érkező hallgatókat és székelyeket. A megható ünnep a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által állított kopjafánál kezdődött, ahol dr. Horváth József, az Egyetem főtitkára tartott ünnepi beszédet csapatunk képviseletében. A koszorúk elhelyezése és a mécsesek meggyújtása után a teljes csapat elindult a székely határőrök tömegsírja felé, ahol ismét gyertyagyújtással, és énekléssel adóztunk a katonahősök emlékének. Ezután közös vacsora, és természetesen közös éneklés kezdődött a székely hagyományőrzőkkel.

Az utazás utolsó napján Olmütz városát, az érseki székhelyet ejtettük útba. Itt Bolyai János katonaéveiről dr. Katona Csaba tartott előadást. A régi kaszárnya falán elhelyezett emléktábla meglátogatása után utunk az érseki palota felé vezetett, ahol 1848. december 2-án császárrá koronázták a fiatal Ferenc Józsefet.

Az utazás fő célja mindig az volt, hogy a hallgatók gyakorlatias, személyes élményeken alapuló ismeretekre tegyenek szert, kiszakadva a frontális oktatás béklyóiból. Köszönettel tartozunk az Egyetem összes dolgozójának, aki valamilyen formában hozzájárult az út megvalósulásához. A tanszék a jövőben több hasonló út szervezését is tervezi. A következő hasonló tanulmányi út célpontja Észak-Olaszország lesz nyár elején.

dr. Németh Balázs

NKE HHK Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék

 

Hallgatók írták:

„Rendkívül sokat gyarapodott a történelmi tudásom. Olyan érdekes dolgokat tudtam meg, amiket tankönyvekből valószínűleg soha. Minden elismerésem a kísérők felkészültségéért.  Rendkívül pontosan körbejártunk minden helyszínt. Akár percről percre lebontva is át tudtuk élni a csatákat. A tanár urak nem meseszerűen adták át az információkat, hanem a konkrét tényeket közölték. A helyszínek szépségei magukért beszéltek. Jó volt látni, hogy elesett honfitársainkra ilyen nagy mértékben gondolunk és gondoskodunk a mai napig is. Szívesen részt vennék egyéb megemlékezési túrán is.” - Boda Balázs htj.

„Austerlitz” – Számomra az a négy napos tanulmányi kirándulás advent elején, ami egy kellemes keveréke az élményszerű tanulásnak és társasági kikapcsolódásnak, valamint nem utolsó sorban egy lendület a félév utolsó drukkjára. Míg a program a tavalyihoz képest nagyon hasonló volt, Königgrätz, austerlitzi csata és Olmütz, addig a felmerülő kérdés teljesen jogos volt: Vajon idén is győzelmet aratunk-e a franciák felett?! Sajnos nem...de nem baj, hátha jövőre!” – Rózsa Krisztina

"Remek kikapcsolódás a szürke hétköznapokban, így a vizsgaidőszak és ZH-k előtt, hogy az évközben oly nagy átéléssel előadott hadtörténet a szemünk láttára elevenedik meg a fagyos mezőkön. Természetesen a tények és évszámok mellett sok érdekességet megtudhattunk Brünnről, Königgrätzről, Austerlitzről és környékéről, hiszen vezetőink, a hadtörténet és Morvaország magyar vonatkozású történetének legnagyobb szakértői. Szórakoztató tanulmányút, amire szerintem minden hadtörténelmet tanult NKE-snek egyszer legalább el kell jutni (ha a zárthelyik, és főleg tanáraik ezt engedik).” - Lénárt Tamás”

„A kirándulás során a tankönyvi követelményeken túl ténylegesen betekintést nyerhetünk a napóleoni háborúk környezetébe, hiszen itt terepasztal és térkép helyett lehetőség nyílt a helyszínek tényleges bejárására. Én szorgalmaznám, hogy ne csak az egyetem keretében jussanak el a diákok egy ilyen jellegű rendezvényre, hanem már általános- vagy középiskolai keretek között is. Annak viszont, aki hadtudománnyal foglalkozik -legyem az bármilyen formában- szerintem egyszer el kell jutnia mindenképp Austerlitzbe is.” – Kovács Petra

„Az út során sokkal mélyebben átélhettem a történelem jellegzetes eseményéit, mivel sokkal kézzelfoghatóbb élményt kaptam, mint a tanteremben ülve, hiszen ott állhattam és megfordulhattam azokon a helyeken, ahol ezek az események játszódtak. Számomra, tisztjelöltként nagy érzelmi töltete volt, hogy ott lehettem, ahol egykor magyar katonák harcoltak, és ezt az élményt annak köszönhetem, hogy a tanár urak kiválóan elmesélték számunkra ezen katonák történetét, hogy mit élhettek át akkor és ott.” - Szalkay Dániel htj.

 

 

 

 


Címkék: Főoldali hír 2019