NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Stratégiai szintű hadijáték az Egyetemen

2020. márciusában a Felsőfokú Vezetőképző Intézet hallgatói egy több napos nagyszabású, angolszász típusú stratégia szintű hadijátékon vettek részt, amely ebben a formában első alkalommal szerepelt az Egyetem portfóliójában. A gyakorlat dedikált céljai közé tartozott, hogy az teljesen analóg formában is végrehajtható legyen, ezáltal csak a legszükségesebb információkat biztosítva a résztvevőknek, akik csoportmunkában, egymással szemben kompetitíven, vagy a másikkal kényszerű szövetségben hajtották végre feladataikat.

A hadijáték alapja egy kereskedelmi forgalomban kapható wargame módosításával készült, amely biztosította azt a nagyfokú absztrakciót, amely a stratégia szintű gyakorlat levezetéséhez szükséges volt, és egyben képes volt megjeleníteni az alájátszó szinteket is. A csoportok számára eltérő feladatok és erőforrások álltak rendelkezésre, amely az alapbeállításoktól kezdve biztosította a szükséges aszimmetriát.

A hadijáték úgynevezett szabad narrációjú rendszerben zajlott, azaz a rövid szcenárió ismertetését követően a felek a számukra kijelölt politikai célok mentén előbb egy hosszú távú fejlesztési tervben határozták meg, hogy mik azok a nélkülözhetetlen képességek, amelyek a feladat sikeres teljesítéséhez számukra elengedhetetlenek voltak. Ezt követően a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával a lehető legoptimálisabb koncepciót igyekeztek kidolgozni a céljaik elérésére. A végrehajtás fázisban az eredeti, aszimmetrikus kiinduló helyzetnek megfelelően a csoportok eltérő nehézségekkel találkoztak – volt, aki számára az idő, esetleg a tér és távolság jelentett kihívást, míg mások a rendelkezésre álló nagy mennyiségű erőforrás menedzselési nehézségeivel találkoztak. 

A hadijáték további egyedi jellemzője volt, hogy bár a kiinduló állapot tartalmazott determinisztikus elemeket, de a felemerülő szituációk megoldására nem volt előre megadott helyes válasz, a helyzeteket a csoportokon között kialakult interakciók oldották meg, vagy mozdították előre az egyikük számára kedvező irányba. A gyakorlat vezetősége igyekezett a résztvevők számára egy olyan kreatív környezetet biztosítani, amely során kiléphettek a megszokott szűk szakmai szerepekből, és a magabiztos katonai stratégiai döntéshozatalt a közösen kialakított, átfogó képre alapozva gyakorolhatták, amely jól illeszkedik a Felsőfokú Vezetőképző Intézet tanfolyamának koncepciójába.

A végrehajtást követően a gyakorlat vezetősége a résztvevőkkel közösen részletes értékelést végzett, beazonosítva a legerősebb és leginkább fejlesztendő részeket. A visszacsatolások alapján az ilyen típusú gyakorlatoknak egyértelműen helye van a képzésben, a modern hadijátékoknak pedig az Egyetem, sőt a Magyar Honvédség portfóliójában.

Szöveg:           Szilágyi Tibor alezredes

                        Harangi-Tóth Zoltán őrnagy

 

Fotó:               Szilágyi Tibor alezredes

                        Harangi-Tóth Zoltán őrnagy

 


Címkék: Főoldali hír 2020