Vallás és biztonság a koronavírus idején

Több mint félszáz hazai és nemzetközi résztvevője volt annak a nemzetközi online konferenciának, amelyet vallás és biztonság témakörben tartott a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. A résztvevők arra tettek kísérletet, hogy válaszokat adjanak a koronavírus járvány kapcsán felmerülő vallási-biztonsági kérdésekre.

A HHK-n működő, tíz éves múltra visszatekintő Vallás és Biztonság Kutatóműhely célja, hogy újra lehetőséget teremtsen az aktuális vallási kérdések biztonsági aspektusainak vizsgálatára a hadtudomány keretein belül. A koronavírus okozta világjárvány kapcsán rendezett konferencia történelmi, vallásközösségi, az állammal és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, valamint az üldözött keresztények helyzetének aspektusából közelítette meg a témát. Ujhazi Lóránd tudományos főmunkatárs, a kutatóműhely vezetője kiemelte, hogy az üldözött keresztények nem csak a vírus terjedésének, hanem a „diszkrimináció és az erőszakos cselekményeknek is áldozatai”.

A tudomány terjedését és a tudományos diskurzusokat a koronavírus járvány sem tudja megállítani – emelte ki köszöntőjében Koltay András. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora egyebek mellett azt is elmondta, hogy „a vallásszabadság a jog arra, hogy szabadon alakítsuk ki a nézetünket, az ember [eme] természetes igénye, az emberi jogi katalógusba is az elsők között került”. A kontinens keresztény gyökerei, hagyományai napjainkban is kiemelkedő értékét képviselnek, s fontos ezen értékek védelme, és a vallásszabadság megteremtése. A jelenkori kihívásokra reflektálva Koltay András úgy véli, hogy a koronavírusjárvány talán újra képes ráébreszteni Európát a keresztény értékek fontosságára.

„Minden konferencia feladata, hogy választ találjon két kérdésre: hogyan állunk és mit kell tennünk?” – fogalmazott Azbej Tristan. Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár szerint csak így válhatnak a teóriák valósággá, az elméleti kérdések pedig konkrét cselekvéssé. A vallás, biztonság és koronavírus kapcsán is ezekre a kérdésekre kell választ találni, mert a keresztények jelenléte és a kereszténység közösségformáló ereje a Közel-Kelet stabilitásának egyik fontos záloga. Az államtitkár szólt arról is, hogy mintegy 260 millió üldözött keresztény van a világban, közülük átlagosan naponta nyolc embert gyilkolnak meg. A koronavírus egy időre új feladatok elé állította a kormányokat. „Előbb saját magunkon kell segíteni, hogy utána megint az elesettek védelmére siethessünk, viszont megújult erővel és nemzetközi összefogással Magyarország is ki veszi majd részét a vírus és az annak nyomán jelentkező kihívások és válságok kezelésében, szerte a világban”- fogalmazott Azbej Tristan.

Az online konferencián a többi között szó volt a vallások és a járványok kapcsolatának történetéről, a vallási közösségek pandémia idején vállalat feladatairól, az egyházak és a média kapcsolatáról, a COVID-19 egyházra és híveire gyakorolt hatásairól. A hazai és külföldi szakértők sokaságát megszólaltató tudományos eszmecserében az NKE oktatói is aktívan részt vettek. Kaló József egyetemi docens például Luther Márton járványügyi nézeteiről értekezett, Resperger István ezredes pedig az egyházak és a katonai szerezetek együttműködésének nemzetbiztonsági jelentőségére hívta fel a figyelmet. Padányi József vezérőrnagy előadása a Magyar Honvédség válsághelyzeti feladatait vette górcső alá. 

Pohl Árpád dandártábornak a konferencia összegzéseként elmondta: a COVID-19 bebizonyította, hogy a kihívások csak nagyméretű összefogással küzdhetők le és nagy szükség van a válságok során a történelmi egyházak helytállására is. „Az eltelt hónapok igazolták a klasszikus keresztény államelmélet alapparadigmáját: az állam és az egyház szétválasztása nem jelenti, hogy a két entitás ne működne együtt, sőt...” – fogalmazott a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja. A jó állam számára a vallási közösségek szövetségesek, mert kapcsolatot képesek tartani a polgárok széles rétegével, s részt vállalnak a humanitárius feladatokban is.

A konferencia valamennyi előadása meghallgatható az alábbi linken

 

Szöveg: Zavodnyik Blanka