Új kihívások előtt a katonai logisztika

A katonai logisztika időszerű kérdéseiről tartottak online konferenciát az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán. A 2006 óta minden évben megrendezett szakmai esemény kapcsolódik a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz és a Magyar Honvédség egyik haderőnemi rendezvényéhez, a Logisztikusok Napjához.

A járványhelyzet miatt idén „csak” a Haditechnikai Tanszék, a Hadtáp, Pénzügyi és Katonai Közlekedési Tanszék, a Műveleti Logisztikai Tanszék és a Természettudományi Tanszék oktatói tartottak előadásokat. A konferencia munkájához csatlakoztak a Magyar Honvédség Parancsnoksága logisztikai szakemberei, az MHTT és a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület tagjai, az NKE HHK katonai műveleti logisztika mesterképzési szak hallgatói, illetve az NKE HHK Katonai Műszaki Doktori Iskolai doktoranduszai is. Köszöntőjében Pohl Árpád dandártábornok a HHK dékánja arra hívta fel a figyelmet, hogy a konferencia milyen fontos szerepet játszik a kar életében és a különböző katonai logisztikai szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásban. A nyitóelőadást is a HHK dékánja tartotta, melynek témája a logisztikai tisztképzés átalakítása és a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus tervezett rekonstrukciója volt. Előadásában a két terület összefüggéseire, illetve arra hívta fel a figyelmet, hogy a döntések és azt követő kidolgozói és megvalósítási munkálatok évtizedekre meghatározhatják a logisztikai tisztképzés kereteit és jövőjét.

Szászi Gábor ezredes áttekintette az elmúlt évtizedek fejlesztéseinek eredményeit a közlekedési infrastruktúra területén. Előadásában kitért arra, hogy a NATO és az Európai Unió területét 2014-től délről és keletről megerősödő fenyegetés arra késztette az EU vezetését, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztésében vegye figyelembe a kifejezetten védelmi szempontból megfogalmazott igényeket és azok megvalósításához a PESCO program keretében nyújtsanak közösségi forrásokat. Tóth Bence adjunktus előadásában azzal a stratégiai fontosságú kérdéssel foglalkozott, hogy miként lehet biztosítani Budapest megkerülésének vasúti lehetőségét. Az általa felvázolt matematikai modellek, alternatívák felkeltették a katonai közlekedési szakemberek érdeklődését is. Taksás Balázs százados arról szólt, hogy a XXI. századi hadviselés követelményei milyen katonai logisztikai kihívásokkal szembesíti a szakembereket. Rámutatott arra, hogy a megváltozott követelményekhez való igazodás csak akkor lehetséges, ha a fejlesztések kooperációban történnek és igazodnak a jövő hadviselési és technológiai kihívásaihoz. Horváth Attila alezredes a COVID-19 geopolitikai és gazdasági következményeit elemezte, majd értékelte a főbb tendenciákat, amelyek a logisztikára hatottak. Megállapította, hogy bár az ellátási láncok nem omlottak össze, de a megbízhatóság szintjének növelése érdekében nagyobb átláthatóságra, az ellátási láncok rövidítésre, az együttműködő felek feszes együttműködésére, valamint technológiai fejlesztésre van szükség. Derzsényi Attila alezredes előadásában a dinamikus beszerzés módszerről beszélt, amely a katonai képességek előre tervezhető szinkronba hozásával egy, a jelenleginél sokkal rugalmasabb lehetőséget kínál a szakembereknek. Mindez elősegítheti az innovációt, egyszerűsítheti a beszerzési eljárásokat, az ajánlattévők előminősítése hosszabb időszakra megvalósulhat és nem a konkrét, hanem a képesség alapú beszerzések megvalósítására fókuszálhat.

Sebők István alezredes a Magyar Honvédségben nemrég rendszeresített új sorozatlövő fegyvere, a CZ BREN 2 gépkarabély műszaki, fegyverzettechnikai paramétereit mutatta be. A szakember kitért a fegyver alkalmazásának újszerűségére, a technikai kiszolgálás és a harcászati alkalmazás megváltozott követelményeire. Gávay György százados a terepjáróképességet fokozó eszközök és berendezések témában adott elő. A harc- és gépjárművek harcászati alkalmazásával kapcsolatban az úgynevezett mászóképesség, oldalstabilitás, árokáthidaló képesség, a lépcsőmászóképesség és hasmagasság, valamint a gázlóképesség követelményei szempontjain keresztül bizonyította a kutatási téma időszerűségét és fontosságát.

 

Szöveg: Horváth Attila