35 éves a Zrínyi-Bolyai Nyugállományúak Klubja

 

35 éves a Zrínyi-Bolyai Nyugállományúak Klubja

 

 

Tisztelettel köszöntöm a 35 évvel ezelőtt alakult Zrínyi-Bolyai Nyugállományúak Klubjának tagjait!

 

Egy haderő összetartó ereje a bajtársiasság. Ez egy olyan mély érzelmi kötődés, ami már a katonai szolgálat kezdetén kialakul és egy egész életen keresztül elkísér bennünket. Amint ezt a jubileumát ünneplő Zrínyi-Bolyai Nyugállományúak Klubja is mutatja, a testületi szellem és a bajtársi kötődés nem csupán az aktív életpályára korlátozódik. A nyugállományú katonákat összefogó klubok és egyéb szervezetek tagságát is az egész életen át egy bajtársi közösséghez tartozás igénye tarja össze.

A jubiláló klub 67 taggal, 35 évvel ezelőtt, a Zalka Máté Katonai Főiskolán alakult meg. 2007-ig a jogutód katonai felsőoktatási intézmények támogatásával az Üllői úton lévő laktanyában működött, majd ennek felszámolását követően áttette székhelyét a Hungária körúti campusra. Jelenleg is a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson gondoskodik a jogelőd intézményekből nyugállományba helyezett bajtársak és hozzátartozóik közösségi összefogásáról. Szervezik a tagok közművelődési igényeinek kielégítését, az idős, beteg tagok meglátogatását és részt vesznek a kegyeleti tevékenységekben.

Szoros kapcsolatot ápolnak a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével (BEOSZ), valamint a budapesti 1. Toborzó- és Érdekvédelmi Központ munkatársaival. Hagyományosan jó az együttműködés a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományú Klubjával, elsősorban annak híradó és tüzér tagozatával; a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesülettel; a váci Esze Tamás Honvédők Nyugdíjas Egyesületével, a Nyugállományúak Székesfehérvári Klubjával és a Zrínyi Miklós, valamint a Bem József Bajtársi Egyesülettel.

Kirándulásokat szerveznek az ország nevezetes helyeire, ápolják a magyar katonai hagyományokat. Több történelmi túramozgalomban is részt vettek: Bocskai-, Rákóczi- túrák, Talpra Magyar” 1848-49 Forradalom és szabadságharc nyomában, teljesítették a „Mindent a Hazáért!” 56-os emléktúrát. A klubban jó hangulatban és bajtársias légkörben telnek el rendezvényeik, a nőnapi és családi összejövetelek.

A „Bajtársiasság” hadipisztoly lőbajnokságon és a Székesfehérváron tartott lőversenyeken a klub csapata mindig eredményesen szerepel. Csapatuk rendszeresen és sikeresen részt vesz a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja által szervezett műveltségi vetélkedőkön.

Közreműködtek a „Békefenntartás Magyar Hőseinek” emlékhely kialakításában. A Zrínyi Miklós laktanya és Egyetemi Campuson támogatták Árvai János nyá. alezredes katonaszobrász Bolyai Farkas kőszobrának, Dr. Berek Lajos nyá. ezredes Mednyánszky díjas katonaszobrász Bolyai János és Kossuth Lajos bronz szobrainak, valamint a fegyvernemi hagyományokat ápoló Szent Borbála a tüzérség védőszentje és Szent László a lövészkatonák védőszentje faszobrainak felállítását.

Létrehozták az „Időskorúak Gondozásáért Honvédalapítványt” amely a Verőce Aranyoskút szociális intézményt segítette. Rendszeresen meglátogatják nyugállományú tagjaikat, segítenek gondjaik megoldásában, születésnapjukon személyesen is felköszöntik őket. Jeles születésnapjukon a Klub tagjainak „Tisztképzésben Végzett Munkájáért” emlékérmet adnak át. Közreműködnek az emlékdiploma átadások utáni bajtársi találkozók megrendezésében: a jubiláns bajtársak és kísérőik részére díszebédet és emlékfa-ültetést szerveznek.    

   

Tisztelt Nyugállományú Bajtársak!

 

Önök aktív pályafutásuk alatt a hazájukat szolgálták és most is azt teszik. Példás fegyelmezettséggel és kitartással átélték a katonai felsőoktatás megannyi átalakítását. Mindig arra törekedtek, hogy megőrizzék a szakmai színvonalat és neveljék a fiatal generációt. Az alma mater falai ugyan már nem léteznek, de egy iskola ereje nem a falakban van, hanem azokban, akik a szellemiségét tovább ápolják. Biztosítom Önöket, hogy az aktív korosztály ennek tudatában teljesíti szolgálatát és amit Önöktől tanultunk, azt szívünkben őrizve adjuk tovább a honvédtiszti pályára készülő fiataloknak.

Aktív támogató tevékenységüket a 35. jubileum alkalmából is tisztelettel megköszönöm. Büszkék vagyunk Önökre!

A közelgő ünnepek alkalmából bajtársi szeretettel kívánok áldott Karácsonyt, további jó erőt és egészséget az Újesztendőben, szeretteik körében békés nyugdíjas éveket!

 

Budapest, 2020. december 15.

 

 

Dr. Pohl Árpád dandártábornok

dékán


Címkék: Főoldali hír 2020