NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Katonák, táblabírók és parlamenterek: Mikes Kelemen ezredesre emlékezünk

 

 

Minden év első hónapjában Mikes Kelemen ezredes 1849. január 21-én elszenvedett hősi halálára emlékezünk.

Mikes ezredes 1820 december 3-án látta meg a napvilágot a Kolozs megyei Széken. Az 1848-49-es szabadságharc idején a 15. Mátyás huszárezred, majd az erdélyi hadsereg lovassági parancsnoka volt. 1849. január 17-én a gálfalvi ütközetben bátor fellépésével megmentette Bem életét. A tábornok, Mikes ezredessel és Bauer őrnaggyal egy magaslatról nézte a csata folyását, amikor váratlanul felbukkant egy osztrák vasas század, majd kivált közülük egy magas pápaszemes hadnagy és egyenes kardját lándzsaként tartva vágtatott Bem felé, aki mozdulatlanul ült a lován. Bauer őrnagy ugratott elébe s félrecsapta a hadnagy kardját. Aztán Mikes ezredes csapott össze vele s olyan vágást mért a sisakjára, hogy a német leszédült lováról. Mikes ezredes lehajolt a nyeregből és baljával megkapta a német hadnagyocskát. A fogoly tisztet Keppergernek hívták. Bem megkérdezte tőle, miképp merte egymagában megtámadni őket?

— Azt hallottam, hogy önök táblabírók és nem katonák.

Mikes elnevette magát.

— És most is azt hiszi ön?

— Az is huncut, aki elhitette velem. – válaszolta csalódottan a vakmerő támadó.

 

Néhány nappal később Bem mellett halt hősi halált. 1849. január 21-én a Nagyszeben ellen indított első támadásnál a harcrendbe állított honvédsereg előtt Bem tábornok vén sárga lován lassú lépésben haladt előre nagyszámú kíséretével a Szebenbe vivő országúton. Mikes ezredes figyelmeztette, hogy igen közel mennek a sáncokhoz, de a rettenthetetlen hadvezér csak mosolygott és megjegyezte, hogy a medgyesi szászok még nem tértek vissza s miután ezek parlamentereknek tekinthetők: tisztességes ellenfél visszabocsátásukig harcot nem kezdhet. A beszélgetés közben alig 200 lépésre jutottak a külső sáncokhoz, melyek ágyúi éppen az országútra voltak irányozva. Ekkor eldördült az egyik löveg és az ágyúgolyó Mikes ezredest homlokon találta, aki azonnal halva rogyott le lováról; a következő golyó Térey századost terítette le; s ezután kartácszápor következett, melyre a kíséret több tisztje - köztük Radó Ferenc is - megsebesült vagy hősi halált halt. Bem tábornok így méltatta Mikes ezredest: „Benne szemléltem azon férfiut, kire Erdély ügyeinek vezérletét bíztam volna, ha kötelességem másfelé szólít vala, s épen azon ponton valék, hogy tábornokká leendő kineveztetését kérjem.”

 

Négyesi Lajos ezredes, egyetemi docens

Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék

 

Kép:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mikes_Kelemen_(honv%C3%A9dtiszt)#/media/F%C3%A1jl:Mikes_Kelemen_(zabolai).jpg

 


Címkék: Főoldali hír 2021