Vezetői gondolatok a honvédelmi jog és igazgatás fejlődésének elmúlt évtizedéről – Netkonferencia 2021

Vezetői gondolatok a honvédelmi jog és igazgatás fejlődésének elmúlt évtizedéről – Netkonferencia 2021

 

A Magyar Honvédség személyi állományának közreműködése a COVID-19 betegséget okozó koronavírus terjedésnek lassításában, a fertőzés egészségügyi és gazdasági következményeinek felszámolásában számos kérdést felvető téma volt a hazai közbeszédben az elmúlt évben.

A netkonferenciát 2020 decemberében a Miniszterelnöki Kormányiroda, a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Honvédség Parancsnoksága képviselőinek részvételével, a szakmai tapasztalatok, valamint a különböző látásmódok megismerése érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék szervezte. A konferencia vezető beosztású előadói ismertették a honvédelem alkotmányos szabályozási tárgyköreinek hangsúlyeltolódásait, a honvédelmi jog és igazgatás átalakulását, de nem feledkeznek meg a katonai szolgálati jogviszony fejlődéséről sem. Az átfogó megközelítés, más NATO szemléletmódok megjelenése, a honvédelmi szabályozás, valamint a biztonsági kihívások változásainak kölcsönhatásai szintén témái voltak az online konferenciának.

A konferenciát szervező Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék időről-időre vizsgálja az új típusú, a jelenlegi pandémiás helyzethez hasonló kihívásokat. A fejlődő technológia, a tudományos eredmények folyamatosan megerősítik, hogy az előttünk álló évtizedben valószínűleg nagyléptékű szabályozási innovációra van szükség, mivel a környezet, amiben a honvédelmi és igazgatási feladatokat el kell látni, jelentős mértékben megváltozott és ez a változás dinamikusan folytatódik. A mostani konferencia ebből kívánt néhány témakört megjeleníteni a teljesség igénye nélkül, de azt remélve, hogy ezzel további kutatásokat, illetve új szakmai diskurzusokat ösztönöz.

A konferencia úttörő jellegét mutatja a technikai eszközök innovatív alkalmazása annak érdekében, hogy a katonai vezetőket és az érdeklődőket megszólítsa. A szervezők ezzel is jelezni kívánták, hogy a jogi és igazgatási kutatásnak nincsenek akadályai és azok a jelen körülmények között is folynak a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon.

A teljes konferencia az alábbi helyen tekinthető meg: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxXfZDrzW1fzyH5ZIIJJniCde8AwaXSwp

 

Dr. Petruska Ferenc alezredes, NKE HHK Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék

 

 

Vezetői gondolatok a honvédelmi jog és igazgatás fejlődésének elmúlt évtizedéről

Tudományos konferencia

Konferencia időpontja: 2021. január 1.

 

A honvédelem szabályozásának elmúlt évtizedekben megvalósult változásaiban egyes szakterületek képviselői, vezetői kiemelt szerepet vállaltak. Az ágazati szabályozás zászlós hajója a Honvédelmi Minisztérium (HM) Jogi Főosztálya és annak jogelőd szervei voltak, de hasonlóan fontos szerepet játszott a HM Védelmi Igazgatási Főosztálya, valamint a HM Tervezési és Koordinációs Főosztálya is. A főosztályok vezetőinek munkássága visszatükröződik a honvédelem szabályozásából, aminek tudományos kutatásához fontos adalék a szakmai vezetők tapasztalatainak, látásmódjának megismerése. Jelen konferencia e körbe kíván bepillantást engedni az érdeklődő közönségnek. 

 

Megnyitó:

Dr. Pohl Árpád dandártábornok, dékán, NKE, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

Dr. Balogh András József ezredes, kabinetfőnök, Miniszteri Kabinet, Honvédelmi MInisztérium

A honvédelem alkotmányos szabályozási tárgyköreinek hangsúlyeltolódásai I.

 

Dr. Till Szabolcs Péter ezredes, vezető szakreferens, HM KÁT Titkárság

A honvédelem alkotmányos szabályozási tárgyköreinek hangsúlyeltolódásai II.

 

Dr. Varga Attila Ferenc ezredes, főosztályvezető, HM Védelmi Igazgatási Főosztály

A honvédelmi igazgatás szabályozásának fejlődése az elmúlt évtizedben

 

Dr. Keszely László ezredes, főosztályvezető helyettes, HM Védelmi Igazgatási Főosztály

Az átfogó megközelítés és más NATO szemléletmódok megjelenése a hazai szabályozásban

 

Dr. Hegedüs Zoltán alezredes, osztályvezető, HM Jogi Főosztály, Nemzetközi Jogi Osztály

A honvédelmi szabályozás nemzetközi vonatkozásainak változása az elmúlt évtizedben

 

Dr. Szekendi Gyöngyvér, főnök-helyettese, MHP Jogi és Igazgatási Főnökség

A katonák jogállásának változása az elmúlt évtizedben

 

Dr. Kádár Pál dandártábornok, vezető kormányfőtanácsos, Miniszterelnöki Kormányiroda

A honvédelmi szabályozás és a biztonsági kihívások változásainak kölcsönhatásai

 

Zárszó:

Dr. Petruska Ferenc alezredes, tanszékvezető, NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék


Címkék: Főoldali hír 2021