A Kar Napja

Tisztelt Bajtársaim és Munkatársaim!

Tisztelt Hallgatók!

Tisztelettel köszöntöm Önöket február 2-a, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Napja alkalmából. Amikor egy évvel ezelőtt a Zrínyiek örökségét tisztelő és ápoló horvát és magyar barátainkkal együtt ünnepeltünk, még arra készültünk, hogy a Zrínyi Miklós-emlékév eseményeihez számos érdekes rendezvénnyel fogunk csatlakozni. Erre minden feltétel adott volt, mivel a Kar évek óta egyedülálló kutatásokat végez a Zrínyiek hagyatékának, történelmi szerepének feltárása érdekében. A kutatóink által elért eredmények nemzetközi elismerést vívtak ki, ezért is okkal készültünk arra, hogy olyan rendezvényeink lesznek, amelyek méltó módon emlékeznek meg a magyar hadtudomány alapító atyjának tekintett Zrínyi Miklós születésének 400. évfordulójáról. Zrínyi hadvezéri képességei, stratégiai eredményei és az általa vezetett műveletek eredményei megkérdőjelezhetetlenek és máig a magyar hadtörténelem legdicsőbb eseményei közé tartoznak. Zrínyi Miklós kultusza mindig is élt a magyar katonai felsőoktatásban. A jogelőd intézmény, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hagyományait folytatva született a döntés a Kar Napjának kiválasztásakor, az 1663-64-es téli hadjárat legjelentősebb eseményének évfordulója mellett.  

Sajnos a pandémia miatt az idén nem tudott találkozni az a közösség, amelyet a Zrínyiek történelmi szerepének tisztelete kovácsolt össze. A koronavírus-világjárvány felborította korábbi életünket és amire békeidőben soha nem számítottunk bekövetkezett: mindent alá kellett rendelni az emberéletek megóvásának és a működőképesség fenntartásának. Rengeteg új dolgot tanultunk, ami ugyan nem helyettesíti a hagyományos oktatási módszereket, de azokat kiegészítve jelentős minőségi fejlődést eredményezhet. Kaptunk a járvány elleni védekezésben váratlan feladatot, amihez a szervezettség mellett az elvezényelt bajtársaink több hónapos helytállására is szükség volt. Többen egyidőben dolgoztak a járvány elleni védekezésben és végezték oktatási feladataikat. Vezetőként nagyszerű érzés volt látni, hogy az elmúlt évben többször változó oktatási rendhez milyen fegyelmezetten és gyorsan alkalmazkodtunk.

Természetesen voltak kritikus időszakok, amikor minden rendszabály ellenére tömegessé vált a fertőzés. Szerencsére az Egyetem folyamatosan és feszesen vezette a védekezést, a meghozott szabályzók pedig biztosították a hatékony végrehajtást. Ebben a feladatrendszerben példásan helytálltak a Kar munkatársai és hallgatói. Az alaptevékenységet folyamatosan sikerült fenntartani, rendben lezártuk mindkét félévet, megszerveztük a vizsgákat és végzőseink átvehették okleveleiket.

A tisztképzés azonban nem korlátozódhat csak a digitális oktatásra. Szükség van a gyakorlati felkészítésekre, az éleslövészetekre és a harcászati gyakorlatokra. Ennek érdekében a fenntartótól megkértük és megkaptuk azokat az engedélyeket, amelyek maradéktalanul biztosítják a gyakorlati foglalkozások pandémiás helyzet ellenére történő végrehajtását. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a tavaszi félévben a járványhelyzet miatt egyetlen gyakorlatunk sem marad el.

Az elkövetkező időszak nem lesz könnyű. Mindnyájan tudjuk, hogy a veszély nem múlt el, de már mindenki várja a normális életvitelre történő visszatérést. Ez a folyamat nem lesz gyors, de a vakcinák megjelenésével belátható közelségbe került a megoldás. Őszintén remélem, hogy a megfelelő átoltottság mielőbbi elérése után mi is visszatérünk a megszokott munkarendhez.

Engedjék meg, hogy elismerésemet és köszönetemet fejezzem ki a Kar teljes személyi állományának az elmúlt évben tanúsított vitéz helytállásért. Mit is jelent a vitézség? Ezt Zrínyi Miklóstól megtudhatjuk: „ Az vitézségnek óráinak kerekei ezek: józanság, vigyázás, szorgalmatosság, fáradság, állandóság,  tudomány, bátorság, értelem, gyorsaság, experientia, és száz más, kit meg nem számolhatunk…” 

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar teljes személyi állományának nagyon jó egészséget, sok sikert kívánok!

A hazáért mindhalálig!

Budapest, 2021. február 2.

 

Dr. Pohl Árpád dandártábornok s.k.

 dékán

A Kar Napja alkalmából elismerésben részesültek névsora


Címkék: Főoldali hír 2021