Kihelyezett foglalkozás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar harmad- és negyedéves lövész specializáción tanuló honvéd tisztjelöltjei 2021. március első hetében gyakorlati foglalkozáson vettek részt az MH Ludovika Zászlóalj Kiképző Bázis – Ócsa területén.

A foglalkozás célja a beépített területen vívott harc alapjainak elsajátítása, valamint a végzős honvéd tisztjelöltek esetében a parancsnoki munka gyakorlása volt.

A foglalkozás végig szigorú napirendet követett. A végzős honvéd tisztjelöltek vezetésével végrehajtott reggeli testneveléssel kezdődött, majd különböző, a beépített területen vívott harc elsajátításához szükséges elméleti és gyakorlati foglalkozásokkal folytatódott. A kihelyezett foglalkozás harmadik és negyedik napján a feladat vételét követően a parancsnoki munka teljes folyamatát végrehajtva készültek fel egy komplex feladatra a résztvevők. Ezen feladatok során a parancsnoknak kijelölt negyedéves tisztjelöltnek kellett irányítania a szakaszát egy beépített területen végrehajtott támadó feladat során. A kihelyezett foglalkozás alatt a lövész tisztjelöltek két alkalommal éjszakai foglalkozás keretében is fejlesztették tudásukat.

A gyakorlat záró napjaiban az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, Előretolt Repülésirányító Csoporttól (ERICS) képviselői tartottak előadást a honvéd tisztjelölteknek. Ezeken az előadásokon a lövész honvéd tisztjelölteknek lehetőségük nyílt megismerni az ERICS által használt haditechnikai ezközöket, eljárásokat, valamint a lövész honvéd tisztjelöltektől, mint jövőbeni szárazföldi parancsnokoktól elvárható jelentéstípusokat, légi támogatás típusait és egyéb feladatokat, melyekkel pályafutásuk során találkozhatnak.

Összességében egy rendkívül hasznos foglalkozást hajthatott végre az állomány, mely magában foglalta a parancsnoki munka gyakorlását és az ezzel kapcsolatos tudás elmélyítését, valamint új ismeretanyag elsajátítását, legyen szó akár a beépített területen vívott harcról, vagy a közvetlen légi támogatás (Close Air Support – CAS) rádióforgalmazásának gyakorlásáról.

 

Szöveg: Rozs József honvéd tisztjelölt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Kari HÖK elnök

Fotó: Grajzel Sáron honvéd tisztjelölt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Kari HÖK sportreferens

 


Címkék: Főoldali hír 2021