Adriatic Strike 2021 többnemzeti gyakorlat Szlovéniában

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetői Szak, Lövész szakirány harmad és negyedéves honvéd tisztjelöltjei oktatóik kíséretében 34 fővel részt vettek az Adriatic Strike 2021 többnemzeti NATO összhaderőnemi hadgyakorlaton Szlovéniában 2021. május 15-e és május 22-e között. A gyakorlat párhuzamosan több helyszínen folyt összesen hat szisztematikusan berendezett helyszínen, ahol a résztvevő országok légiereje és szárazföldi csapatai együttesen hajtottak végre különböző szakharcászati feladatokat. A honvéd tisztjelöltek a tolmini helyszínen kaptak szerepet, ahol a történelmi I. Világháborús harcárok rendszereket is felhasználták a feladataik végrehajtása során. A gyakorlat célja a JTAC (Joint Terminal Attack Controller) katonák évi rávezetési gyakorlatának teljesítése és validálása volt. Ezen a helyszínen a tisztjelöltek, mint támadó erők vettek részt a feladatban, melynek segítségével a JTAC katonák gyakorolhatták a szárazföldi elemek követését és támogatását harcban. A magyar katonák egy könnyűlövész szakasz erőt képviselték, amelyben a parancsnoki beosztásokat a negyedéves honvéd tisztjelöltek töltötték be, mivel ez a gyakorlat szolgált számukra záróvizsgaként is. A többnemzeti környezet remek lehetőséget biztosított az idegen nyelv gyakorlására, mivel a JTAC katonákkal csak kizárólag angol nyelven kommunikálhattak a tisztjelöltek és gyakorolhatták a légi támogatás, légi kimentés, tüzérségi tűz kérését és vezetését is.

A gyakorlatra való elméleti és gyakorlati felkészülést már hónapokkal korábban megkezdték mind a hallgatók, mind pedig az oktatók. Ennek egyik eleme volt az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Előretolt Repülésirányító Csoportja (ERICS) által Ócsa bázison márciusban megrendezett elméleti és gyakorlati felkészítő, valamint április folyamán tartott frissítő online elméleti foglalkozások.

Az állomány szálláshelyeként Sežana városában található önkéntes tűzoltó laktanya szolgált, ahonnan minden nap saját járművekkel történt a kiképzési helyszínre történő mozgás. A gyakorlati foglalkozások minden nap intenzív tempóban és a valóságot megközelítő helyzetben kerültek lebonyolításra. A végrehajtások alatt a JTAC-ek munkáját a szakmai ellenőrök, a végzős honvéd tisztjelöltek munkáját pedig a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatói értékelték. A külföldi szakaszparancsnoki tanfolyamok és hazai oktatási gyakorlatnak megfelelően parancsnoki beosztások feladatonként rotálásra kerültek és a parancsnoki munka elkészítése és a feladat megtervezése már előző nap este elkezdődött a következő nap soron következő vizsgázó szakaszparancsnokok számára, ami olykor akár késő éjszakáig is elhúzódott, ezzel kimozdítva őket a komfortzónájukból, így szimulálva egy valóságot megközelítő helyzetet. A parancsnokok munkáját megnehezítette az erősen átszegdelt erős-hegyes terep, valamint a folyamatosan, akár egy-két óra alatt változó időjárás, melynek harcra gyakorolt hatásaival számolniuk kellett.  A gyakorlat 2021. május 21-én pénteken délelőtt zárult, melynek végeztével a szlovén fél megköszönte a honvéd tisztjelöltek egész heti kitartó munkáját, amivel hozzájárultak a gyakorlat színvonalának emeléséhez, valamint a JTAC oktatók is kifejezték hálájukat, hiszen nekik sem adatik meg sokszor, hogy ennyire valóságot megközelítő helyzetben tudják gyakorolni a szakharcászati feladataikat.

A nap hátralevő részében kettő helyszínt látogatott meg az állomány az Isonzó völgyében az Osztrák-Magyar Monarchia ott elszenvedett vesztségeinek, illetve megvívott csatáinak emlékére. Először a Solkan településen található I. világháborús osztrák-magyar katonai temetőben rótták le kegyeletüket az ott elesett magyar hősök előtt. Ezt követően a Miren település mellett található I. világháborús kiállítást tekintették meg az ott nemrégiben megépült látogatói toronyban, ahonnan az egész egykori front belátható volt. Végül a tisztjelöltek megtekinthették az egykori lövészárkokat, valamint betekintést nyerhettek egy korabeli restaurált természetes barlangba vájt óvóhellyel és az abban található alagútrendszerrel is.  Az este folyamán az oktatói állomány jelenlétében magyar részről is lezárásra került a gyakorlat és megtörtént a végzős tisztjelöltek értékelése is.

Összeségében minden lövész szakirányú honvéd tisztjelölt nevében kijelenthető, hogy hasznos és szakmailag meghatározó hetet tudhatnak a hátuk mögött, ahol a negyedévesek jelentős tapasztalatokat szereztek az első tiszti beosztásukhoz, a harmadévesek pedig a következő évre nézve megfelelő alapot építhettek a szakmai ismereteik további bővítéséhez. A visszajelzések alapján a gyakorlat méltán megalapozta a hosszútávú és gyümölcsöző nemzetközi szakmai együttműködést a szervező és más résztvevő NATO partnerországok között.

Szerzők: Jarábik Benjámin Márk htj. és Herkner Márk htj.

Fényképek: Szerzők fényképei/ AS21 Pic from French JTAC-E of the 68th African Artillery Bataillon and tag #68thTACP #7eBrigadeBlindée


Címkék: Főoldali hír 2021