A Szentszék szerepe a regionális biztonság megteremtésében

Magyarország új perspektívákat nyit a nemzetközi humanitárius politikában – hangzott el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös online rendezvényén, ahol hazai és külföldi szakértők beszéltek arról, milyen szerepe van a katolikus egyháznak az instabil régiók stabilitásának biztosításában.

Az NKE Vallás és Biztonság Kutatóműhely és az PPKE Igazságos Háborútól a Béke Filozófiájáig Kutatócsoport közös rendezvényének fókuszában az európai válságkezelési mechanizmusok és a magyar helyben segítés modelljének összevetése állt. „A katolikus egyház nemzetközi jellegéből és a Szentszék nemzetközi jogi státuszából adódóan egyedülálló lehetőségeket állnak az egyház rendelkezésére a békeépítés (és fenntartás) területén” – fogalmazott köszöntőjében Petruska Ferenc alezredes. A HHK Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék vezetője beszélt a Szentszék unikális diplomáciai hálózatáról, s kiemelte: az apostoli nuncius diplomata rendszer tagjai számos olyan országban tevékenykednek, ahol szükség van a regionális biztonság támogatására. „A római katolikus egyház számára a regionális stabilitás védelme egy régi misszió, amely követi az alapítók szándékát” – nyitotta meg a kerekasztal-beszélgetést az adjunktus.

José Luis Bazán, az Európai Unió jogi tanácsadója (migrációt, menekültügyet és vallásszabadságot érintő kérdésekben) brüsszeli munkájáról beszélt és arról, milyen szerepe van Európának az rászorulók segítésében. A katolikus egyház számos szervezete foglalkozik a regionális biztonság előmozdításával. Utóbbi kapcsán az EU Püspöki Konferenciáinak Bizottságának (COMECE) migrációs és menekültügyi munkacsoportjának titkára megjegyezte: a COMECE egyik fő feladata is az, hogy a – katolikus hagyományoknak megfelelően – Jézus Krisztusba vetett hit terjesztése által segítsége az emberi méltóság és a természetes jogok védelmét, valamint előmozdítsa a vallások közötti párbeszéd kialakulását.

Stefanovszky András, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárság munkatársa a „helyben segítés” alapelveiről és a program sikeréről beszélt előadásában. A Hungary Helps Program célja, hogy világ szerte lehetővé tegye a menekültek számára, hogy szülőföldjükön maradhassanak vagy méltósággal visszatérhessenek oda – összegezte a szervezet céljait a szakértő, aki azt is hozzátette, hogy bár Magyarországnak – kis ország révén – limitált lehetőségek állnak rendelkezésére donorként, mégis mindig arra törekedett, hogy segítse a rászorulókat határon innen és túl. „A magyar segélyezéspolitika központi eleme, hogy elvigyék a segítséget oda, ahol szükség van rá” – fogalmazott Stefanovszky András. A szakértő összefoglalta a modell („smart help” modell) négy fő sajátosságát is a résztvevők számára. Az unikális magyar segélyezéspolitika vezérelveiként a lokális segítségnyújtást, a tapasztalatok beépítését, a közös munkát a helyi lakossággal, valamint a lokális társadalmi és kulturális szokások tiszteletben tartását jelölte meg.

A napsütötte Olaszországból két megbeszélés között csatlakozott a beszélgetéshez Alberto Melloni olasz egyháztörténész, az Európai Bizottság tudományos főtanácsadója. Az UNESCO Vallási Pluralizmus és Béke részlegének elnöke elmondta, hogy Olaszországban most zajlik a szeptembertől esedékes G20 soros elnökség programjának előkészítése, melynek integráns részét képezik majd a vallás és biztonság összefüggéseit érintő kérdések is. „A kívülállók mindig érzékenyebbek, ami sokszor erőszakot generál” – véli a történész, aki az együttélés egyik alapfeltételének tartja, hogy megértsük és elfogadjuk egymás kultúráját.

 

Szöveg: Zavodnyik Blanka