Száznapos Ünnepség – elismerések átadása

A hagyományosan a tisztavatást száz nappal megelőzően tartandó Száznapos Ünnepség célja a bajtársi összetartozás szellemének erősítése, valamint a „Ludovikás” hagyományok és szokások ápolása. A járványügyi veszélyhelyzet okozta korlátozások miatt 2020 után 2021-ben sem kerülhetett megrendezésre a nagy népszerűségnek örvendő Ludovika Fesztivál, azonban az ünnepséghez kapcsolódó elismerések átadása nem maradhatott el.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja kimagasló tanulmányi eredménye elismeréséül, a magyar királyi honvéd Ludovika Akadémián végzett tisztek Melbourne városában élő bajtársi közössége által alapított „Bolyai Vándorkardot” adományozta a katonai üzemeltető alapképzési szak, repülő műszaki specializáció, műszer és automatika modulon tanuló Szűcs Viktor Dániel honvéd tisztjelöltnek.

A Kar dékánja kimagasló tanulmányi eredményei elismeréseként az 1998-ban Dr. Gulyás István erki állatorvos és muzeológus által alapított „Bolyai Dísztőrt” adományozta a katonai logisztikai alapképzési szak, haditechnika specializáció, páncélos- és gépjárműtechnikai modulon tanuló Jusztin Karina Zelma honvéd tisztjelöltnek.

A magyar királyi honvéd Ludovika Akadémián végzett tisztek Melbourne városában élő bajtársi közössége 1992. március 15-én „Ludovika Emlékkardot” adományozott a Kossuth Lajos Katonai Főiskolának. A kar dékánja a „Ludovika Emlékkardot” adományozta a végzős évfolyamból kimagasló tanulmányi eredménye elismeréseként, a katonai vezetői alapképzési szak, felderítő specializáción tanuló Fodor Alexander honvéd tisztjelöltnek.

A Honvéd Kossuth Akadémia utolsó tisztavatásának 60. évfordulóján Kovács István nyugállományú ezredes, 2009. szeptember 19-én „Kossuth Dísztőrt” adományozott a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karnak. A Kar dékánja kimagasló tanulmányi eredménye alapján 2021-ban a „Kossuth Dísztőrt” adományozta a katonai vezetői alapképzési szak, légvédelmi rakéta specializáción tanuló Tóth Csenge Apolka honvéd tisztjelöltnek.

A Bolyai János Honvéd Alapítvány „Repülős Dísztőrt” adományozott a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar részére. Az Alapító Okirat rendelkezése szerint a tőrt minden évben a Száznapos Ünnepségen, a Szolnokon tanuló hallgatók közül az avatandó évfolyam rangelsője kapja. A Bolyai János Honvéd Alapítvány Kuratóriumának egyetértésével a Kar dékánja 2021-ben a „Repülős Dísztőrt” adományozta a Katonai üzemeltető alapképzési szak, repülésirányító specializáció, katonai légiforgalmi irányító modulon tanuló Szabó Richárd honvéd tisztjelöltnek.

A Kar dékánja a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar IV. évfolyamos honvéd tisztjelölti tancsoportok részére alapított, kiemelkedő tanulmányi eredmény elismerésére szolgáló „Hadik András Tanulmányi Vándordíj”-at 2021-ben a katonai vezetői alapképzési szak, felderítő specializáció, IV. évfolyamos tancsoport kapta. A tancsoport nevében a Hadik András Tanulmányi Vándordíjat Matula János Bálint honvéd tisztjelölt vette át.

A Kvasz András Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület vezetősége „Kvasz András Repülős Dísztőr” kitüntető díjat adományozta a katonai üzemeltetés alapképzési szak, katonai repülő műszaki specializáció, műszer és automatika modulon tanulmányokat folytató Sári János honvéd tisztjelöltnek. A díjat az MH Ludovika Zászlóalj parancsoka nevében Leib Péter alezredes, parancsnokhelyettes adta át.

A Schmittné Makray Katalin Asszony, Zászlóanya alapította Szent László díjat - az Alapító Okmány alapján - az a honvéd tisztjelölt kaphatja, aki a szolgálati feladatokat átlagon felüli szorgalommal és eredménnyel látja el, az egyetem és a zászlóalj közösségének érdekében kiemelkedő munkát végez, helytállása, példamutató bátorsága, a ludovikás hagyományok ápolása, továbbá kimagasló tanulmányi eredménye, sport és közéleti tevékenysége elismerést vív ki környezetében. A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj parancsnokának és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjának javaslata alapján a „Szent László Díjat” a katonai vezető alapképzési szak, felderítő specializáció állományából Csanádi Zsombor honvéd tisztjelölt vehette át.

Az elismerésben részesülteknek gratulálunk, választott hivatásukhoz sok sikert, erőt, egészséget kívánunk!

 

Szöveg és fotó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

 

 

 


Címkék: Főoldali hír 2021