Történelmi múltra épülő jövőbeni együttműködés

Az Európa jövőjét fenyegető veszélyekről, fokozódó instabilitásról, az Afrikában és a Közel-Keleten erősödő szélsőséges csoportok veszélyeiről, energiapolitikáról, migrációról és a Száhel-övezet stratégiai prioritásáról is szó esett az Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott rendezvényen. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék szervezésében 2021. október 8-án Giovanni Maria Ianucci vezérőrnagy, az olasz Véderő Vezérkar, védelempolitikai igazgatójának előadásán vehettek részt az érdeklődők.

Az előadást megelőzően Koller Boglárka nemzetközi rektorhelyettes, valamint Siposné Dr. Kecskeméthy Klára ezredes köszöntötte Ianucci vezérőrnagyot és Dr. Németh Gergelyt, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért felelős helyettes államtitkárát a Ludovika Campuson. Dr. Németh Gergely a köszöntőjében kiemelte, hogy Olaszország és Magyarország kapcsolata történelmi múltra tekint vissza és a két ország együttműködése jelenleg is kiemelt szerepet tölt be Európa jövőbeni biztonságának kérdésében.

Giovanni Maria Ianucci vezérőrnagy előadásában elsőként az olasz védelmi rendszer szervezeti struktúráját, illetve annak jogi keretrendszerét ismertette. Kiemelte, hogy az olasz fegyveres erők jelentősége nem csupán a honvédelem, hanem az euro-atlanti és a mediterrán térségben betöltött szerepe miatt is meghatározó. Rámutatott arra is, hogy a jelenleg is észlelhető instabilitás fokozódása és a szomszédos régiók destabilizálási folyamatai megkövetelik tőlünk, hogy aggódva tekintsünk az eseményekre és lássuk, hogy a gazdasági-, társadalmi-, politikai problémák egyre kevésbé korlátozódnak kizárólag azokra a területekre, ahol azok keletkeztek. A legfontosabb feladat, hogy szövetségeseinkkel biztosítani tudjuk azt az elrettentő képességet, amely képes megelőzni az euroatlanti és az euromediterrán konfliktusokat. A közeljövő feladatai közül kiemelte, hogy az olasz Honvédelmi Minisztérium egy olyan átfogó korszerűsítés elé néz, mellyel a közigazgatás széleskörű reformját követően az állam is képes lesz megfelelő hátteret biztosítani a gyors és hatékony fellépéshez.

A védelempolitikai igazgató hangsúlyozta, hogy Olaszország sajátos geopolitikai és geostratégiai helyzetéből adódóan éppúgy érintett az afrikai, közel-keleti és balkáni eseményekben, mint a Közép-Kelet-Európában zajló történésekben, ezért az ország az Európai Unió és a NATO szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír.

2010-ben került aláírásra az a magyar-olasz stratégiai partnerségi dokumentum, ami a politikai párbeszéd megerősítése – ezen belül az Európa-politikai, a bel- és igazságügyi együttműködés, valamint a biztonság-, védelem- és katonapolitikai téren való megerősített párbeszéd – mellett a gazdasági, társadalmi integráció terén való együttműködést is magában foglalja. Előadásának végén Ianucci vezérőrnagy nyomatékosította, hogy a két ország kooperációja kiemelt jelentőségű, és bár a magyar-olasz politikai kapcsolatokat a stabilitás jellemzi, közös érdekünk, hogy a jövőben is képesek legyünk érdekeinket szem előtt tartva, egymás szövetségeseként fellépni a minket fenyegető veszélyekkel szemben.

Szöveg: Fülöp Dóra, nemzetközi referens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Dékáni Hivatal

Kép: Bukovszki Nikolett, szervezési referens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Dékáni Hivatal


Címkék: Főoldali hír 2021