NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Formabontó foglalkozás a HHK-n

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara (HHK) Műveleti Támogató Tanszékének műszaki oktatói a Ludovika-történeti Kutatóműhellyel együttműködve formabontó foglalkozást szerveztek a műszaki és felderítő honvéd tisztjelölteknek.

A háromórás foglalkozáson a tisztjelöltek megismerkedtek azzal a komplex műszakizár-rendszerrel, amelyet a 17. században a hadvezér és költő Zrínyi Miklós (1620–1664) hozott létre a Muraköz védelmére. Padányi József vezérőrnagy, a Kutatóműhely vezetője előadásában bemutatta a műszakizár-rendszer elemeit és azok kutatását, benne Zrínyi-Újvárat, a vár védelmét elősegítő halastavat, az ellenerődöt, a Zrínyi-árkot és a figyelőőrsök rendszerét. A tisztjelöltek részletes tájékoztatót kaptak a kutatások során használt eszközökről és módszerekről. Láthatták a fémkeresős kutatás fogásait, a LIDAR mérések képi eredményeit, a talajradar és a talajellenállás mérés közötti különbségeket és a dendrológia kulisszatitkait. Kézbe vehették a muskéta- és ágyúgolyókat, valamint a 17. században használt eredeti jellövő mozsarakat. A foglalkozás második felében az ólomöntés fortélyaiba avatta be őket Dénes Kálmán alezredes, bemutatva a muskéta lövedékek öntésének technológiáját. Kovács Zoltán alezredes szakmai irányításával pedig az ideiglenesen kialakított tesztpályán bizonyíthatták, hogy a fémkeresős kutatás fogásait is sikeresen elsajátították.     

 

Fotó: Szilágyi Dénes