A Honvéd Kadét Programban résztvevő középiskolák vezetői és oktatói a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja 2021. november 23-án Szakmai Fórumra hívta meg a Honvéd Kadét Programban résztvevő, több mint nyolcvan középiskola vezetőjét, oktatóit. A meghívásnak kettős célja volt. Egyrészt lehetőséget kívántunk biztosítani arra, hogy az intézményvezetők, illetve a Honvéd Kadét Program végrehajtásáért felelős oktatók közvetlenül megismerhessék a HHK képzéseinek sajátosságait, a honvéd tisztjelöltek gyakorlati felkészítésének feltételrendszerét. Másrészt kiemelt cél volt, hogy a HHK vezetői és a középiskolák vezetői, oktatói személyesen is megismerjék egymást, új színteret adva ezzel a további szakmai együttműködési programok elindításának, a középiskolák diákjainak katonai felsőoktatás irányába történő motiválásának.

A résztvevőket Dr. Pohl Árpád dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja tájékoztatta a kar szervezeti felépítéséről és képzési rendszeréről, valamint a tisztképzés sajátosságairól. Ezt követően a résztvevők megismerhették a kari könyvtár működését, a tisztképzésben betöltött szerepét, a gyakorlatorientált képzés megvalósítását biztosító szakkabineteket, szakműhelyeket. Betekintést kaphattak a virtuális valóság katonai oktatásban történő alkalmazási lehetőségeiről és megtekinthették a Magyar Honvédségben rendszeresített legújabb lövészfegyvereket.

Ebéd után a meghívott vendégek a Ludovika Campusra látogattak, ahol egy campustúra keretében tekinthették meg a tisztképzés bölcsőjének tekinthető történelmi épületeket és az új oktatási központot.

A meghívott vendégek, és a vendéglátók véleménye szerint is a Szakmai Fórum alapot adott egy mélyebb együttműködés kialakítására, ami elősegítheti, hogy a Honvéd Kadét Programban résztvevő középiskolák diákjai közül minél többen válasszák a katonai felsőoktatásban történő továbbtanulást.

Szöveg: Szászi Gábor

Fotó: Fülöp Dóra és Szilágyi Dénes


Címkék: Főoldali hír 2021