NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Akinek egész pályafutása a tanításról szólt


Születésének 80. évfordulóján megnyitott életműkiállítással emlékeztek M. Szabó Miklós akadémikusra, hadtörténészre, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) jogelőd intézményének, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem volt rektorára, az NKE rector emeritusára. Az altábornagy emlékére rendezett kiállítás megnyitóját március 10-én tartották az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) Kari Könyvtárában. Az ünnepélyes eseményen részt vett Padányi József vezérőrnagy, az NKE HHK Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetője, Négyesi Lajos ezredes, az NKE HHK Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék oktatója, Balla Tibor ezredes, az NKE HHK Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék kutatóprofesszora, Hausner Gábor László alezredes, az NKE HHK Katonai Tanfolyamszervező Intézet kiemelt főtisztje, valamint az altábornagy volt kollégái és barátai.

„M. Szabó Miklós személyében olyan akadémikusról, olyan kollégáról emlékeztünk ma meg, akinek egész pályafutása a tanításról szólt. A tanítás mellett pedig arról, hogyan kell a megszerzett ismereteket átadni, hogyan kell ennek szervezeti kereteit megteremteni, és hogyan lehet ezt a legmagasabb színvonalon művelni. Pályafutása szakmailag is, emberileg is, tudományosan is a legmagasabbra ívelt, hiszen hatalmas katonai és akadémiai karriert futott be: 45 évesen már az MTA doktora lett, hosszú évek után ő volt az első olyan katona akadémikus, akit a Magyar Tudományos Akadémia felvett a rendes tagjai sorába. Nagyon büszkék vagyunk rá és igyekszünk örökségét méltó módon ápolni” – mondta köszöntőjében Padányi József vezérőrnagy.

„Utolsó pillanatig kutatott itt nálunk a könyvtárban, készült a következő munkájára, ami már nem tudott megszületni. Ez az életműkiállítás tisztelgés M. Szabó Miklós altábornagy előtt, aki egy éve hagyott itt bennünket. Az, hogy vezetői, rektori tevékenysége mennyit rabolt el tudós életéből, abból látszik, hogy az általunk bemutatott könyvek teljes sorát rektorsága után írta. Mindenféle műfajban publikált, hadtörténészként példátlan örökséget hagyott ránk. Harmincegy könyve jelent meg légierő-történet, gépesített hadviselés, fegyvernemek története témakörében, de egyes hadtörténelmi események feldolgozásával is foglalkozott. A falon található gyönyörű faragott óra az ő dolgozószobáját ékesítette, a két könyvtartó kerámiával is az általa képviselt enteriőrt próbáltuk felidézni. A kiállításon látható az a róla készült karikatúra is, ahol Esterházy Péterként ábrázolják, felette kedvencei, a repülők szállnak az égen, hiszen a repülőalakulatok történetével foglalkozott leginkább. A rajzon is az egyetemet öleli magához, mert valóban, a tudós katonának, a köztiszteletben álló vezetőnek az egyetem volt az élete” – idézte fel az együtt töltött éveket Horváthné Tóth Zsuzsanna kari könyvtárigazgató.

Szöveg: Páhy Anna

Fotó: Sziláőgyi Dénes