„Ki-ki használjon, szolgáljon hazájának, amint legjobban lehet”

Zrínyi Miklós születésének 402. évfordulójára emlékeztek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar munkatársai.

A Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson tartott ünnepségen Dr. Hausner Gábor László alezredes megemlékezésében kiemelte, hogy Zrínyi öröksége 402 évvel a születése után, ma is elevenen él, a műveiben megfogalmazott vezetési elvek, a nemzeti szuverenitás védelméről és a hadsereg modernizációjáról, valamint a haza és a közjó, a bonum publicum szolgálatának erkölcsi kötelességéről írott gondolatai napjainkban is helytállóak, a közszolgálatban és a honvédtisztképzésben egyaránt. Ahogy Zrínyi fogalmazott a Vitéz hadnagy című művében: „ … ki-ki használjon, szolgáljon hazájának, amint legjobban lehet, és ne válasszon magának könyebbséget, könnyű professiót, avagy életet, hanem olyant, akiből a magyar nemzet tapasztalható hasznot vehet.”

Az ünnepség zárásaként Dr. Pohl Árpád dandártábornok, a Kar dékánja, Dr. Szászi Gábor ezredes, oktatási dékánhelyettes és Siposné Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, megbízott nemzetközi dékánhelyettes a Kar munkatársai nevében koszorút helyeztek el a költő, hadvezér és hadtudós szobránál.

Kép: Szilágyi Dénes

 


Címkék: Főoldali hír 2022