Tisztelgés a hősök előtt

A Magyar Hősök Emlékünnepe közelgő alkalmából ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartottak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán (HHK) a Zrínyi parkban, a Békefenntartók Emlékművénél május 26-án. Az eseményen a feladatellátás során hősi halált halt katonákra emlékeztek.

A Hungária körúti Campuson tartott megemlékezésen Máthé Zoltán főhadnagy, a Honvédelmi Minisztérium Protestáns Tábori Püspökség tábori lelkésze, a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj protestáns tábori lelkésze tartott emlékező imádságot.

A tisztelet jeleként koszorút, valamint az emlékezés mécseseit helyezte el Frigyer László vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság parancsnoka; Pohl Árpád dandártábornok, az NKE HHK dékánja; Sári Szabolcs ezredes, a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj parancsnoka és Kiss Ernő alezredes, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Üzemeltető és Kiképzés Támogató Osztály osztályvezetője.  

Május utolsó vasárnapja a Magyar Hősök Emlékünnepe. Minden évben ezen a napon emlékezünk meg azokról a hős katonákról és civilekről, akik életüket áldozták Magyarországért, a haza szabadságáért és függetlenségéért.

 

Szöveg: Páhy Anna

Fotó: Szilágyi Dénes