Fókuszban hazánk biztonsága és védelmi képességei

 

Magyarország biztonsága és védelmi képességei fejlesztéseire irányuló projekt indult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán a Tématerületi Kiválósági Program 2021 keretében.

A szélesebb értelemben vett biztonság koncepciója korábban háttérbe szorította a katonai biztonság kérdését, azonban az utóbbi évek folyamatai (fegyverkezési verseny, tömeges migráció, környezetváltozásból fakadó kihívások) újra előtérbe helyezték a katonai szegmenst. A projekt által megfogalmazott területen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara és jogelődjei széles körű tudományos kutatásokat folytatott és folytat napjainkban is. A témát a haderő országvédelmi feladatainak jelentősége, az új nemzeti katonai stratégia, valamint a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program követelményeinek való megfelelés teszi jelentős területté, valamint szorosan kapcsolódik a védelemigazgatási rendszer fejlesztéséhez is, amely napjainkban az egyik kiemelt kormányzati szándéknak minősül.

A 2022. január 1. és 2024. december 31. között az Alkalmazott katonai műszaki-, had- és társadalomtudományi kutatások a nemzetvédelem, nemzetbiztonság területén a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon címmel megvalósuló program négy kiemelt kutatási területen és négy kutatócsoportban olyan eszközök, eljárások és védelmi kihívásokra adott válaszok megvalósításán dolgozik, amelyek közvetlenül hasznosíthatók a védelmi szektor számára, hosszú távon pedig illeszkednek a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program céljaihoz.

„Azért dolgozunk a projektben, hogy olyan nemzetközileg is elismert tudományos eredményeket érjünk el, amelyek egyrészt elméleti, másrészt gyakorlati területeken is hasznosításra kerülhetnek. A projektben ötvöződnek a műszaki, illetve társadalomtudományok specifikus területei, így a kézzel fogható fejlesztéseknek köszönhetően minden adott lesz, hogy a kutatás eredményeinek nemzetközi szempontból is értékes publikálásán kívül egyedi kísérleti mintadarabok, valamint egy Közép-Európában példaértékűként említhető integrált hadtudományi és katonai műszaki kutatási infrastruktúra elemei jöhessenek létre” – mondta Földi László ezredes, az NKE HHK Műveleti Támogató Tanszékének egyetemi tanára, a program szakmai vezetője.

A projekt keretein belül megvalósul többek között egy hagyományos és pilóta nélküli légijárművek számára integrált mintarepülőtér koncepciójának kidolgozása, mesterséges intelligenciát és virtuális technológiákat alkalmazó kiképzőrendszerek fejlesztése és a 3D fémnyomtatás alkalmazási megoldásainak kialakítása a katonai logisztikában és a hadiiparban. A kutatócsoportokban pedig olyan területek elemzésére és feltárására is sor kerül, amelyek értelmezik Magyarország és Kelet-Közép Európa közvetlen környezetének haderőfejlesztési törekvéseit és a nemzetközi békét fenyegető kihívásait. A kutatási eredmények a hadfelszerelés és a tágabb értelemben vett védelmi- és közigazgatási szféra, valamint a velük kapcsolatban lévő tudomány- és felhasználási területek modern, új eljárás- és eszközrendszereiben öltenek testet, illetve stratégiai értékelésekben és kormányzati döntés-előkészítő javaslatokban is realizálódnak.

A program a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból, a Tématerületi Kiválósági Program 2021 (TKP2021-NVA-16) keretében a Nemzetvédelem, Nemzetbiztonság Alprogramban, 1.971.493.800 Ft összköltségből jön létre.