NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Rendkívüli küldetés vár rájuk

Az átalakuló világ okozta kihívásokra és az ezekhez alkalmazkodni képes szakemberek szükségességére hívták fel a figyelmet a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) keddi oklevélátadójának szónokai. Ebben az évben százhúsz hallgató tett sikeres záróvizsgát, ezúttal a kar „civil” hallgatói, valamint a katonai mesterképzésekben és a továbbképzési szakokon résztvevők kaptak diplomát.

„A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia utódaként a kar felülmúlhatatlan útravalót kapott” – utalt beszédében a HHK történelmi örökségére, a karrier helyett a hazáért élő ludovikás szellemiségre Koller Boglárka nemzetközi rektorhelyettes. Mint hozzátette: a kar a több mint kétszáz éves magyar nyelvű tisztképzés hagyományait megőrizve, de korunk kihívásainak eleget téve végzi a hallgatók felkészítését és a Magyar Honvédség személyi állományának át- és továbbképzését. A hallgatóknak és az oktatóknak is folyamatosan alkalmazkodniuk kell a kihívásokhoz. A globalizáció, a szomszédunkban dúló háború, a demográfiai folyamatok, a társadalmi igények megváltozása, a szűkülő energiaforrások, a biztonság- és védelempolitikai kihívások, a kibervédelmi kérdések, de a járványok és a gazdasági recesszió mind olyan erőpróbák, amelyek a korábbiaknál is nagyobb mértékben igénylik a most végzettek tudását, bátorságát, küldetéstudatát és hazaszeretetét – hangsúlyozta Koller Boglárka. 

A Ludovika Arénában tartott ünnepségen a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alap- és mesterképzési szakon, a katonai vezető-, katonai műveleti logisztika-, katonai üzemeltetés-, védelmi infokommunikációs rendszertervező mesterképzéseken, illetve a katonai felsővezető- és a radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzési szakokon végzettek vehették át diplomájukat. Az okleveleket Koller Boglárka nemzetközi rektorhelyettes, Pohl Árpád dandártábornok, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja és Bozó Tibor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnoksága törzsfőnöke adták át. Az ünnepségen elismeréseket is átadtak. A hallgatók érdekében végzett közösségi tevékenységéért Rektori Elismerő Oklevelet vehetett át Kircsi Tamás egyetemi hallgató. Kiváló tanulmányi eredménye elismeréséül emléktárgyat kapott Hattyár István alezredes, „Primus inter Pares” címet és az azzal járó, a Magyar Királyi Honvédtisztek által alapított Zrínyi Emlékdíj kicsinyített mását kapta Magyar Róbert alezredes. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Egyetemi Közösségi Díjban részesítette Csengeri Dániel egyetemi hallgatót.

Beszédében Pohl Árpád dandártábornok, dékán a folyamatos tanulás szükségességéről beszélt. Azt mondta: olyan korban élünk, amelyben a tudás nemcsak a fejlődés, hanem a fennmaradás záloga is, ráadásul a változások korát éljük, így a most végzettek biztosan nem búcsúznak az iskolapadtól.  „Mindenki láthatja, hogy a környezetünk rendkívül veszélyessé vált. Olyan kihívások, fenyegetések jelentek meg, amelyekről még a szakértők nagy része is azt hitte, hogy csak a hadtörténelmi munkákban fordulnak elő. A hallgatókat most kibocsátó szakok mindegyike ezek kezelésére készít fel” – húzta alá Pohl Árpád. A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szak mára igazi „elitképzéssé vált”, a katonai mesterképzési szakok középvezetőket képeznek olyan tisztekkel, akik egy-egy kötelék vagy szakterület vezetését veszik át. A kar sajátos képzése a műszaki területen akkreditált védelmi vezetéstechnikai rendszertervező mesterszak, a radikalizmus és vallási szélsőségesség szakirányú továbbképzés szükségességét pedig mutatja, hogy mára a kereszténység lett a világ legüldözöttebb vallása, és a konfliktusok nagy része a vallási szélsőségekre vezethető vissza – sorolta a hiánypótló képzések specialitásait a dékán. Pohl Árpád történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy a vezérkari tanfolyam, azaz a katonai felsővezető mesterképzési szak a Ludovika Főépület falai között kapott helyet. A végzett hallgatóktól azt kérte a dékán, hogy vigyenek új lendületet a napi feladatok ellátásába, legyenek aktívak, kritikusak és lojálisak, vezetőként merjenek dönteni, önállóan kezdeményezzenek és keressenek megoldásokat a feladatokra.

Hallgatói válaszbeszédében a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterképzési szakon végzett Papp Marcell Dániel köszönt el oktatóitól és hallgatótársaitól. Mint mondta: embert próbáló éveken vannak túl, hiszen a pandémia megnehezítette képzésüket, de nem hátráltatta őket, mert oktatóik kihozták magukból a maximumot. A szomszédos országban zajló háború is sokakban bizonytalanságot szült, de a kar képzéseihez épp a bizonytalan helyzetekben való összpontosítás, a magabiztosság és a jó munkavégzés tartozik, így a most végzetteket nem rendítették meg az elmúlt évek kihívásai, állták a sarat és véghez vitték kitűzött céljaikat – összegzett Papp Marcell Dániel.

Pohárköszöntőjében Bozó Tibor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnoksága törzsfőnöke arra hívta fel a végzettek figyelmét, hogy továbbra is a tanulás és az önképzés lebegjen szemük előtt, hiszen a világ „rapid módon” változik, ehhez pedig állandóan frissülő tudás szükséges. Vezetőként fontos a proaktivitás is, azaz reagálni a kihívásokra, dönteni és javaslatokat tenni – hangsúlyozta Bozó Tibor.

A honvéd tisztjelöltek okelvélátadója augusztus 17-én, a tisztavatást megelőző napokban lesz.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes