Többnemzeti szimulációs gyakorlaton vettek részt a HHK hallgatói

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) három hallgatója is részt vett az észak-olaszországi Udinéban megrendezett „Knight’s Move” elnevezésű szimulációs-térképes gyakorlaton (MAPEX).

A rendezvényt – ami eredetileg az Olasz-Magyar-Szlovén Többnemzeti Szárazföldi Kötelék (Multinational Land Forces - MLF) erőit összefogó „Clever Ferret” gyakorlatot készítette volna elő - a koronavírus okozta járványhelyzet miatt csak júliusban tudták megtartani a szervezők.

A HHK-t két honvéd tisztjelölt és egy civil hallgató képviselte, de egyetemünk hallgatói mellett a Trieszti Egyetem és a Ljubljanai Egyetem különböző karain tanuló diákjai is jelen voltak. A gyakorlaton a wargaming módszertanát alapul véve, a műveleti területen bekövetkező váratlan és kritikus helyzetekhez kapcsolódó eseményeket, az ezekre való reakciókat kellett szimulálni majd elemezni. A hallgatók egyik csoportja egy adott területen élő vallási többségét kitevő közösségeket, egy másik csoport az ugyanezen a területen élő vallási kisebbséget képviselte, a harmadik csoport pedig az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ) testesítette meg.  A szimulációs gyakorlat céljai közé tartozott a gondolkodási és cselekvési képességek fejlesztése, és a hazánkban egyenlőre kevés helyen alkalmazott wargaming módszertanának a helyi konfliktusdinamika elemzésén keresztül történő tesztelése. 

Az egyetemen szerzett elméleti ismereteken túlmutató, de azokra épülő program alkalmat adott arra, hogy a három nemzetet képviselő munkacsoportok tagjai egymást jobban megismerhessék. A gyakorlaton résztvevő hallgatók – a rövid idő ellenére is – meghatározó élményekkel tértek haza.

Kép és szöveg: Kmeczkó Sára


Címkék: Főoldali hír 2022