NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

A legnemesebb hivatást választották

Hosszú idő után katonai pilóták is végeznek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, köszönhetően az intézmény és partnerei, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség által megvalósított magas szintű elméleti és gyakorlati képzésnek, az pedig örömteli, hogy nőtt a katonai hivatás presztízse, ami az idei jelentkezési adatokban is megmutatkozik – mondta Deli Gergely rektor a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oklevélátadóján. A frissen végzettek a Ludovika Arénában tartott ünnepségen megkapták diplomájukat, feltűzték egymásnak a hadnagyi vállszalagot és átvették avatási szablyáikat, augusztus 20-án pedig esküt tesznek a Parlament előtt.

Ebben a tanévben 110 honvédtisztjelölt tett sikeres záróvizsgát a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai alapképzési szakjain. Velük együtt idén 1845 fő szerzett diplomát az NKE-n, így sikeres tanév áll mögöttünk – értékelt beszédében Deli Gergely rektor. Hozzátette: a katonai értékrenden alapuló közszolgálati képzésekre nagyobb hatással vannak napjaink biztonsági kihívásai, az illegális migráció és a szomszédunkban dúló háború, az utóbbihoz kapcsolódó segítségnyújtásban hallgatóink is kivették részüket. „Nemzetközi elismerést váltott ki, amikor az Ukrajnából kimenekített több száz indiai diák elszállásolásában és ellátásában a minimális felkészülési idő ellenére sikeresen vettünk részt. Ugyancsak a hallgatók önálló kezdeményezése volt a pályaudvarokra érkező menekültek katonai szervezési elvek szerinti támogatásának megszervezése és az ehhez kapcsolódó adománygyűjtés”  emelte ki Deli Gergely, aki beszélt a legbonyolultabb feladatról, a fegyveres küzdelemre való felkészítésről. Ehhez az egyetem minden elméleti alapot megad, míg a gyakorlati oktatás a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Honvédség támogatásával biztosított. Az együttműködés egyik eredménye pedig, hogy évtizedek óta először végeznek a hazai tisztképzésben katonai pilóták. Deli Gergely beszélt a Nemzeti Honvédtisztképzés Új Rendszerének koncepciójáról, a 20232024-es tanév már az új rendszerben indulhat magasabb követelményekkel, magasabb illetménnyel és nagyobb szabadsággal, azaz egyéni felelősséggel. A bevezetett változások miatt a honvédtisztképzés alapképzési szakjaira régóta nem látott túljelentkezés volt, előfordult négy és félszeres első helyes jelentkezés is – hangsúlyozta Deli Gergely, aki hozzátette azt is, hogy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság mind a Katonai Műszaki, mind a Hadtudományi Doktori Iskolát újabb öt évre akkreditálta.

Az ünnepségen Deli Gergely rektor és Pohl Árpád dandártábornok, dékán átadták a végzettséget igazoló okleveleket, míg Sándor Zsolt altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese a hadnagyi vállszalagot, amit ezután egymásnak tűztek fel a frissen avatott bajtársak. Ezt követően átvették avatási szablyáikat Vargha Tamás parlamenti államtitkár, miniszterhelyettestől, aki beszédében emlékeztetett: a világ ma a jó, a rossz, a kegyes és a kegyetlen arcát is megmutatja, a fiatal honvédtisztek ilyen időkben végeztek és egy új útra lépnek, a megszokottól eltávolodva, a biztonságostól idegen és szokatlan terepen kell majd helytállniuk. „A legfontosabb tanácsunk ma Önöknek az lehet, hogy minden helyzetben fegyelmezetten álljanak helyt, hajtsák végre feletteseik parancsát tisztelettel, alázattal és becsülettel, de mindig találjanak alkalmat arra is, hogy az álmaikért tegyenek” – kérte Vargha Tamás. A végzős honvéd tisztjelöltek nevében a katonai vezető alapképzési szakon végzett Hatvani Zsombor hadnagy köszönt el az egyetem oktatóitól, munkatársaitól, valamint diáktársaitól. Felidézte a kezdeti évek felemelő pillanatait, azt, hogy milyen volt felvenni az egyenruhát, lőni gépkarabéllyal, de szólt a 24 órás szolgálatokról és a pandémia okozta nehézségekről, illetve az ebben való helytállásukról. Megállapította: az egyetemi évek alatt rengeteget fejlődött személyiségük, jellemük és hozzáállásuk, mindannyiukban pedig az a közös kapocs, hogy a hazáért mindent megtennének.

„Régóta nem volt olyan bonyolult a biztonsági környezetünk, mint napjainkban és régóta nem találkoztunk ilyen élesen a biztonság katonai kihívásaival”  utalt az avatottakra váró kihívásokra ünnepi zárszavában Pohl Árpád dandártábornok. A kar dékánja szerint a legfiatalabb évfolyamnak olyan műveleti környezetben kell helyt állnia, mint a szomszédban dúló háború és a déli határainkra nehezedő migrációs nyomás okozta többletfeladatok. A sikeres feladatellátáshoz az egyetem, a kar oktatói, a Magyar Honvédség és a gyakorlatokat elősegítő csapatparancsnokok együttműködése a képzésben hozzájárult. A dákán felhívta a figyelmet a naprakész tudás szükségességére, amihez egy életen át tartó folyamatos tanulás szükséges. „Legyenek magabiztosak, határozottak, de jellemezze mindnyájukat a pályakezdőhöz illő szerénység” – tanácsolta Pohl Árpád.

Az ünnepségen a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának jó tanulója, jó sportolója” címet kapta Kovács Péter honvéd tisztjelölt. Az elismerést Deli Gergely rektor adta át. A Magyar Honvédség parancsnoka „Kiváló tanulmányokért kitüntető címet” adományozott Hajdu Soma honvéd tisztjelöltnek, Oszlánszki Márk honvéd tisztjelöltnek, Tremmel István honvéd tisztjelöltnek, Benke Áron honvéd tisztjelöltnek, Csizmadia Martin honvéd tisztjelöltnek, Hatvani Zsombor honvéd tisztjelöltnek, Kiss Balázs honvéd tisztjelöltnek, valamint Németh Máté honvéd tisztjelöltnek, Csehes Ádám honvéd tisztjelöltnek, Ádám Balázs honvéd tisztjelöltnek, Légrádi Norbert honvéd tisztjelöltnek, Kiss Bence honvéd tisztjelöltnek, Benkő Zoltán honvéd tisztjelöltnek és Ujvári Bence honvéd tisztjelöltnek. A kitüntető címeket Sándor Zsolt altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese adta át. Ludovika Gyűrűt vehetett át Farkas Tibor őrnagy, a Híradó Tanszék egyetemi docense, Murányi Dzsenifer honvéd tisztjelölt és Ujvári Bence honvéd tisztjelölt. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pro Juventute Díjban részesítette Hatvani Zsombor hadnagyot, míg az Egyetemi Közösségi Díjat Grajzel Sáron hadnagy, az Egyetemi Szakmai Ösztöndíjat Benkő Zoltán hadnagy kapta. Hallgatói Tudományos Ösztöndíjban részesült Kugler Péter hallgató, Hallgatói Sport- és Kulturális Ösztöndíjban Király Emese honvéd tisztjelölt. Az elismeréseket Tóth Viktória, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat gazdasági elnökhelyettese adta át.

Önök az ország legjobbjai, hivatásukhoz elszántság és vállalkozó szellem kell – fogalmazott pohárköszöntőjében Sándor Zsolt altábornagy. A Magyar Honvédség parancsnokának helyettese arról  is beszélt, hogy a most végzettek nem pályát, hanem hivatást választottak, méghozzá a legnemesebbet, a nemzet szolgálatát. Mindez napjainkban új értelmet nyert, hiszen nem gondoltuk volna, hogy Európában újra lehet háború, ráadásul szembe kellett nézni a pandémiával és a migrációs nyomással is. Ez újabb feladatot ró a Magyar Honvédségre, amelyhez olyan vezetők kellenek, mint a most végzettek, akik merik vállalni a tiszti hivatással járó felelősséget az egész társadalom előtt – szögezte le Sándor Zsolt altábornagy.

A tisztavatás augusztus 20-án, 8 órakor lesz az Országház előtt, a Kossuth Lajos téren.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes