NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Nemzetközi logisztikai konferencia a katonai logisztika 21. századi kihívásainak tükrében

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző (HHK) Kar Műveleti Logisztikai Tanszéke és a Hadtáp, Pénzügyi és Katonai Közlekedési Tanszéke közösen rendezte meg a New Challenges in Military Logistics in the 21st Century című online nemzetközi tudományos konferenciát szeptember 14-én.

A dinamikusan változó biztonsági környezet, az alkalmazott katonai technológiát jellemző gyors fejlődés miatt megjelenő kihívásoknak való megfelelés szükségessé teszi a nemzetközi szintű tanácskozásokon megvalósuló tapasztalatgyűjtést, a saját tapasztalatok átadását, valamint az információcserét.

A konferencia levezető elnöke Venekei József Péter ezredes, a Műveleti Logisztikai Tanszék vezetője volt. Pohl Árpád dandártábornok, a kar dékánja megnyitó beszédében kitért azokra a kihívásokra, amelyekkel ma a logisztikus katonák nap mint nap találkoznak. Az eseményen előadást tartott Stefan Lampl dandártábornok, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai Iskolájának parancsnoka, aki bemutatta az osztrák logisztikai képzéssel szemben jelentkező új kihívásokat. Pavel Foltin ezredes, a brnoi Védelmi Egyetem rektorhelyettese ismertette a cseh logisztikai tisztképzés jelenlegi rendszerét, valamint kitért a cseh haderő képzéssel kapcsolatos elvárásaira, illetve a haderő struktúráját érintő jövőbeni változásokra. Ronald Prestwood százados, a brit Védelmi Logisztikai Iskola oktatója a brit szervezésű Összhaderőnemi Logisztikai Tanfolyam tartalmáról, illetve az erre épülő MAGLITE Többnemzeti Logisztikai Kiképzés levezetésének rendjéről, a kiképzés programjáról és annak szakmai tartalmáról beszélt. A HHK logisztikai területen dolgozó oktatói és a doktori iskoláinak hallgatói pedig a kor kihívásaival foglalkozó előadásokat tartottak, melyekben szó esett a katonai logisztikát érintő kihívásokról.

A program zárásaként szakmai egyeztetések zajlottak, továbbá az előadók megegyeztek abban, hogy a partnerintézmények minden évben megrendezik e konferenciát, amelyet tavaly, első alkalommal szerveztek meg a HHK logisztikai képzésért felelős tanszékei.

 

 Szöveg: Venekei József Péter ezredes

Fotó: armytimes.com